Re: Det här med smågrupper om å tta ordnade binära v ä rden

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-30 21:31:54

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Det här med smågrupper om å tta ordnade binära v ä rden
   Date:   Thu, 30 May 1996 21:31:54 +0200 (MET DST)
   ------

> Så jag skulle vilja föreslå att vi ändrar i vår praxis, och
> översätter(!) "byte" med "byte". Det heter "en byte", "fem byte", och
> förkortas när så är lämpligt "B". Skulle detta vara en praxis som
> alla är nöjda med? Jan D., Per S., och Patrik S., det är ni som vid
> sidan om mig själv har argumenterat för "oktett". Vad säger ni?
> 

OK för mig, det har ju fördelen att kbyte och Mbyte blir lättare att
översätta och att förstå, det blir ju samma sak.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.