Re: fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-30 01:57:00

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: fileutils
   Date:   Thu, 30 May 1996 01:57:00 +0200 (MET DST)
   ------

On Wed, 29 May 1996, Göran Uddeborg wrote:

> > > msgid "owner of %s retained as "
> > > msgstr "ägaren av %s är oförändrat "
> > 
> > Det borde väl stå "oförändrad"?
> 
> Det kommer efter den texten stå namnet på den nya ägaren, och
> eventuellt gruppen om man ändrat både grupp och ägare samtidigt.
> D.v.s. slutresultatet kommer bli
> 
> 	ägaren av README är oförändrat root

Aha. Jag insåg inte att det var så det skulle bli. Men är det inte då 
bättre att skriva "ägaren av README är fortfarande root" eller kanske 
ännu hellre "README ägs fortfarande av root". Det sistnämnda ser ju 
riktigt naturligt ut, men det kanske inte passar in i sammanhanget, eller?

> > Det heter "oförändrad".
> Samma situation som för ägare ovan.

Jo, det är sant...

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.