fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-29 23:19:10

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: fileutils
   Date:   Wed, 29 May 1996 23:19:10 +0200 (MET)
   ------

Jag ber att få tacka för kommentarerna Fredrik.

>   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
> 
> > msgid "owner of %s retained as "
> > msgstr "ägaren av %s är oförändrat "
> 
> Det borde väl stå "oförändrad"?

Det kommer efter den texten stå namnet på den nya ägaren, och
eventuellt gruppen om man ändrat både grupp och ägare samtidigt.
D.v.s. slutresultatet kommer bli

	ägaren av README är oförändrat root

Och då bör det väl vara "oförändrat", och inte "oförändrad"? Eller
tycker du inte det? Diskussionen nedan kanske hänger ihop med det
här.

> > msgid "group of %s retained as %s\n"
> > msgstr "grupp för %s oförändrat %s\n" 
> 
> Det heter "oförändrad".

Samma situation som för ägare ovan.

> > msgid "you are not a member of group `%s'"
> > msgstr "du tillhör inte grupp \"%s\""
> 
> Det ser kanske trevligare ut med "du tillhör inte gruppen"?

>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
> 
> Det här är en viktig grammatisk poäng. I svenskan måste vi ha
> bestämd artikel i dylika konstruktioner. Det ska alltså vara "du
> tillhör inte gruppen %s"

Är det verkligen sant? Jag tänker på meningar som "Jag gick i klass
N3C.", inte "Jag gick i klassen N3C.", och "Jag åker med buss 312",
inte "Jag åker med bussen 312". Det känns som analoga konstruktioner
för mig.

Är jag förvirrad och blandar ihop saker, eller vad?

> > msgid "ignoring invalid width in enironment variable COLUMNS: %s" 
> > msgstr "ignorerar felaktig vidd i miljövariabeln COLUMNS: %s" 
> 
> Brukar man inte prata om hur bred skärmen är, inte hur vid den är?

Jo, det har du rätt i. Jag ändrar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.