Re: synpunkter på ordlistan

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-29 23:45:06

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: synpunkter på ordlistan
   Date:   Wed, 29 May 1996 23:45:06 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
>
> path=sökväg borde kanske finnas med i ordlistan.

Ja, definitivt.

> core dumped       minnet tippat
> "Tippat" tycker jag låter lite lattjo.

Jag håller med om det. Men jag kom inte på något bättre när jag
behövde det i något sammanhang, och då gjorde jag en bokstavlig
översättning. "Minnet sparat" tycker jag leder tankarna fel,
processen har ju det inte kvar utan har avhändat sig det ner i en fil.
Det vore annars ett tänkbart alternativ.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.