Re: Det hä r med små grupper om å tta ordnade binä ra v ä rden

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-30 02:01:16

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: Det hä r med små grupper om å tta ordnade binä ra v ä rden
   Date:   Thu, 30 May 1996 02:01:16 +0200 (MET DST)
   ------

On Thu, 30 May 1996, Göran Uddeborg wrote:

> Så jag skulle vilja föreslå att vi ändrar i vår praxis, och
> översätter(!) "byte" med "byte". Det heter "en byte", "fem byte", och
> förkortas när så är lämpligt "B". Skulle detta vara en praxis som
> alla är nöjda med? Jan D., Per S., och Patrik S., det är ni som vid
> sidan om mig själv har argumenterat för "oktett". Vad säger ni?

Bra!

> Det jag fortfarande inte gillar är stavningen. Men den får jag väl
> leva med ett tag antar jag. Det dröjde ju rätt länge innan "tape"
> blev "tejp". Jag tänker inte föreslå "bajt".

Både tape och juice stavas fortfarande ganska ofta just så.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.