Re: fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-01 00:16:09

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: fileutils
   Date:   Sat, 1 Jun 1996 00:16:09 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
> 
> > D.v.s. slutresultatet kommer bli
> > 
> > 	ägaren av README är oförändrat root
> 
> Aha. Jag insåg inte att det var så det skulle bli.

Det gjorde inte jag heller först, men jag var lite misstänksam och
tittade i koden.

> eller kanske 
> ännu hellre "README ägs fortfarande av root". Det sistnämnda ser ju 
> riktigt naturligt ut, men det kanske inte passar in i sammanhanget,
> eller?

Det sammanhang den skall passa in i är att detta meddelande kommer
omväxlande med det alternativa

  #: src/chown.c:117
  #, possible-c-format
  msgid "owner of %s changed to "
  msgstr "ägaren av %s ändrad till "

Men där kan man ju göra på samma sätt: "README ägs numera av root".
Jag anammar ditt förslag. Tack!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.