Det hä r med små grupper om å tta ordnade binä ra v ä rden

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-30 00:07:26

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Det hä r med små grupper om
   Date:   Thu, 30 May 1996 00:07:26 +0200 (MET)
   ------

Min och Jans översättning av "byte" med "oktett" har utan tvekan visat
sig vara den mest kontroversiella översättningen. Jag var väl också
aningen tveksam i början, men jag tyckte inte det gick något vidare
att använda i svenska, speciellt inte när man skulle böja det i
plural, bestämd form, eller dylikt. Och eftersom det används inom
telekommunikationsområdet bestämde jag mig för att anamma det.

Men när gruppen svällde så kom det som sagt en hel del reaktioner mot
den översättningen. Vissa argument tyckte jag inte var så
övertygande. Att en byte inte skulle behöva vara just åtta bitar ser
jag som ganska teoretiskt. Det må vara att det enligt någon
ursprunglig definition inte var så, men om man idag skulle avse något
annat än åttabitarsgrupper med byte så tror jag allt att man förvirrar
minst lika mycket som när man använder oktett för byte.

Däremot har jag tagit åt mig av kritiken att det inte är det ord som i
praktiken används. Det måste jag hålla med om. Vid sidan om telekom
så används ordet nog knappast. Och resonemanget om att behandla det
som en enhet, och inte böja ordet gillar jag.

Så jag skulle vilja föreslå att vi ändrar i vår praxis, och
översätter(!) "byte" med "byte". Det heter "en byte", "fem byte", och
förkortas när så är lämpligt "B". Skulle detta vara en praxis som
alla är nöjda med? Jan D., Per S., och Patrik S., det är ni som vid
sidan om mig själv har argumenterat för "oktett". Vad säger ni?

Det jag fortfarande inte gillar är stavningen. Men den får jag väl
leva med ett tag antar jag. Det dröjde ju rätt länge innan "tape"
blev "tejp". Jag tänker inte föreslå "bajt".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.