Re: Det hä r med små grupper om å tta ordnade binä ra v ä rden

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-30 18:42:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Per Str\vmgren" <pers@ein.ericsson.se>
   Subject: Re: Det hä r med små grupper om
   Date:   Thu, 30 May 1996 09:42:40 -0700
   ------

Göran Uddeborg skriver:
> 
> 
> Däremot har jag tagit åt mig av kritiken att det inte är det ord som i
> praktiken används. Det måste jag hålla med om. Vid sidan om telekom
> så används ordet nog knappast. Och resonemanget om att behandla det
> som en enhet, och inte böja ordet gillar jag.

Om ordet byte används, ska det absolut användas som en enhet, dvs inte 
böjas. (jmfr meter, Watt)

> 
> Så jag skulle vilja föreslå att vi ändrar i vår praxis, och
> översätter(!) "byte" med "byte". Det heter "en byte", "fem byte", och
> förkortas när så är lämpligt "B". Skulle detta vara en praxis som
> alla är nöjda med? Jan D., Per S., och Patrik S., det är ni som vid
> sidan om mig själv har argumenterat för "oktett". Vad säger ni?

Jag tänker inte protestera mer än vad jag gjort, men jag tycker att till-
fällen som detta är ypperliga för att ställa saker och ting till 
rätta. Min synpunkt är att "oktett" är exaktare och bör användas i
tekniska sammanhang; "tecken" är tydligare i texter som läses av vanligt
folk. Sedan är det förstås frågan om kategorin "vanligt folk" alls är
representerad bland GNU-användare...

Alltså: Min protest till protokollet, men jag ger mig inför pragmatikerna.

> 
> Det jag fortfarande inte gillar är stavningen. Men den får jag väl
> leva med ett tag antar jag. Det dröjde ju rätt länge innan "tape"
> blev "tejp". Jag tänker inte föreslå "bajt".

Jag håller med dig, byte borde stavas o-k-t-e-t-t-t. :-)

Per S.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.