Re: gdm2 i ny tappning

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-11 16:01:02

Mattias Dahlberg wrote:
> > > undrar hur många som _inte_ associerar till en plats när de ser
> > > ordet "lokal".
> >
> > Men det handlar om plats, inte bara språk
> 
> Jag visste att någon skulle säga det. :)
> 
> Jag blev bara förvånad, för jag hade aldrig sett det svenska ordet "lokal" i
> den betydelsen förut.

Nu har du, och tro mig, det är inte sista gången du ser det. :)


> ÄR "lokal" den officiella översättningen av ordet "locale"?

I dessa sammanhang är det den översättning som används, ja.


> Varifrån kommer "locale", det låter mer som ett franskt låneord.

Från http://www.m-w.com/ :

	Main Entry: lo·cale
	Pronunciation: lO-'kal
	Function: noun
	Etymology: modification of French local, from local, adjective
	Date: 1772
	1 : a place or locality especially when viewed in relation to
	a particular event or characteristic
	2 : SITE, SCENE <the locale of a story>

Så du har rätt, det är ett franskt låneord från 1772.


> I så fall kan man observera att engelsmännen inte översatt det till "local"

"local" är ett adjektiv, det vi diskuterar är ett substantiv.


> eller "place" utan behållit "locale" och då kanske vi ska göra detsamma. Nu
> spånar jag...

Du menar att vi skulle kalla det "locale" på svenska? Varför inte svensk
stavning?


> > Jag tycker det är bättre att använda det riktigare "lokal".  Det
> > ligger också närmare det engelska uttrycket, vilket bidrar till att
> > minska förvirringen.
> 
> Det är där vi skiljer oss. Jag tror att "lokal" i det här sammanhanget
> förvirrar oerhört. :)

Alla ord förvirrar första gången man stöter på dem.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.