Re: gdm2 i ny tappning

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-11 15:51:21

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: daemon/server.c:134
> >   #, c-format
> > N msgid ""
> > N "There already appears to be an X server running on display %s.  Please quit "
> > N "this server and then press Enter.%s"
> > N msgstr ""
> > N "Det verkar redan köra en X-server på displayen %s. Stäng av denna server och "
> > N "tryck sedan Enter.%s"
> 
> Här blir första %s normalt ett tal, möjligen föregånget av ett kolon.
> I sådana lägen gick väl även du med på obestämd form "display", som i
> orginalet?

Ja. Tack!


> >   #: gui/gdmconfig-strings.c:217
> > N msgid "Send a query to the local network and list all servers that respond"
> > N msgstr ""
> > N "Skicka en fråga till det lokala nätverket och visar alla servrar som svarar"
> 
> "... visa alla servrar ..." utan "r".


Tack ska du ha!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.