Re: gnome-core igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-11 17:11:55

Göran Uddeborg wrote:
> > > Förmodligen för att du alltid velat ha iso-8859-1 som ofta är
> > > skönsvärdet.  Prova att sätta LC_CTYPE till något som använder någon
> > > annan teckenuppsättning.  Jag tror att du fortfarande får iso-8859-1.
> > > Det får i varje fall jag.
> >
> > Ja, men det är ju inget problem vad gäller detta. Slutsatsen blir ju att
> > det alltid kommer att bli ett typsnitt med iso-8859-1, vilket var det vi
> > diskuterade?
> 
> I de allra flesta fall blir det rätt.  Det kommer bli det med
> standarduppsättningar på typsnittssökvägar o.dyl.  Det skulle kunna
> bli fel om man kör på en maskin som har sina skönsvärden uppsatta för
> t.ex. iso-8859-2, men själv vill använda -1.  Om man använder den
> aktuella översättningen vill man ju antagligen det.

Okej, jag ska nog följa din rekommendation i fortsättningen (vet inte om
jag kommer att uppdatera gnome-core bara för den ändringen dock).

Vad gäller "terminalljud" och det där verkade opinionen på irc
(irc.se.gimp.org #swedesex) vara att den nuvarande översättningen är
okej.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.