Re: gnome-core igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-10 23:05:08

Christian Rose writes:
> > Förmodligen för att du alltid velat ha iso-8859-1 som ofta är
> > skönsvärdet.  Prova att sätta LC_CTYPE till något som använder någon
> > annan teckenuppsättning.  Jag tror att du fortfarande får iso-8859-1.
> > Det får i varje fall jag.
> 
> Ja, men det är ju inget problem vad gäller detta. Slutsatsen blir ju att
> det alltid kommer att bli ett typsnitt med iso-8859-1, vilket var det vi
> diskuterade?

I de allra flesta fall blir det rätt.  Det kommer bli det med
standarduppsättningar på typsnittssökvägar o.dyl.  Det skulle kunna
bli fel om man kör på en maskin som har sina skönsvärden uppsatta för
t.ex. iso-8859-2, men själv vill använda -1.  Om man använder den
aktuella översättningen vill man ju antagligen det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.