Re: dia igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-11 17:08:38

Göran Uddeborg wrote:
> > > > N msgid "Steady"
> > > > N msgstr "Gör stadig"
> > >
> > > Eller "stabilisera" om man vill ha ett ensamt ord.
> >
> > Men då vill jag ha en annan översättning av "stabilize"...
> 
> Man skulle kunna säga "stadga" istället då.  (Som översättning av
> "steady", inte "stabilize", naturligtvis.)

Bra, tackar så mycket!


> > > > N msgid "Add"
> > > > N msgstr "Addera"
> > >
> > > Inte "lägg till"?
> >
> > Det här handlar ju om funktioner... jag tycker "addera" passar bättre då.
> > Eller?
> 
> Ja, om det verkligen är den matematiska funktionen det handlar om.
> Jag trodde inte det var det.

Jag vet inte vad jag ska tro, så jag lade in en buggrapport:
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=56055

Jag kör på dina rekommendationer och antar att det är icke-matematiskt
så länge.


> > > > N msgid "Divide"
> > > > N msgstr "Dividera"
> > >
> > > Inte "dela"?
> >
> > "Dela" kan man säga ja. Tack!
> 
> Om det även här är den matematiska funktionen var det nog bättre med
> "dividera".

Se ovan.


> > > > N msgid "Control"
> > > > N msgstr "Kontrollera"
> > >
> > > Eller "styr"?
> >
> > I så fall vill jag ha en bättre översättning av "steer"...
> 
> Vet du lite mer vad det ena och andra innebär i just det här
> sammanhanget?

Se buggrapporten :-)


> Ord som "manövrera" eller "rikta" kan vara bra
> översättning av ena eller andra ordet i en del fall.  Men man bör nog
> då veta vad som faktiskt avses.

Tyvärr gör jag inte det, och källkoden ger inte mycket hjälp så som den
är nu.
Men "manövrera" var ett riktigt bra förslag, jag ändrar översättningen
av "steer" till "manövrera" och "control" till "styr". Tack så
jättemycket!


Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/dia.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.