Re: Disc label, alignemnt?

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-06-11 11:28:44

Christian Rose:

> Men det är ju så liknelsen är på engelska. "Disk label" är en kort
> beskrivning som man kan ge partitionen, vad jag vet. En etikett helt
> enkelt.

Inte i det här fallet, en "disk label" i Unixsystem motsvarar
partitionstabellen på PC-system. Vissa BSD-derivat för PC använder sig av en
"disk label" gömd inuti en PC-partition i den vanliga partitionstabellen.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.