Re: Disc label, alignemnt?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-11 12:35:00

On Mon, 11 Jun 2001, peter karlsson wrote:
> > Men det är ju så liknelsen är på engelska. "Disk label" är en kort
> > beskrivning som man kan ge partitionen, vad jag vet. En etikett helt
> > enkelt.
>
> Inte i det här fallet, en "disk label" i Unixsystem motsvarar
> partitionstabellen på PC-system. Vissa BSD-derivat för PC använder sig av en
> "disk label" gömd inuti en PC-partition i den vanliga partitionstabellen.

Där ser man. Jag har aldrig hört det användas om annat än beskrivningen
man kan ge partitionen. Men man lär sig något nytt (om det nu var denna
betydelse som avsågs i översättningen).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.