Re: Swedish translation of GnuCash (2:nd time)

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-06-11 10:31:30

2001-06-11T04:16:42+0200, Gudmund Areskoug ->
> > msgid "Rebalance Transaction"
> > msgstr "Ombalansera transatktion"
> 
> Ombalansera transaktion

Självklart.

> > "The values entered for this transaction are inconsistent.\n"
> > "Which value would you like to have recalculated?"
> > msgstr ""
> > "Värdena som är inmatade för denna transaktion är inkonsistenta.\n"
> > "Vilket värde vill du skall beräknas om?"
> 
> Hmm... inkonsistenta > motstridiga, oförenliga eller ologiska?

Hmmm, jag gillar motstridiga bäst. Jag ändrar till det.

> > msgid "Reconciled:R"
> > msgstr "Reconciled:A"
> 
> R > A, men inte Reconciled > Avstämd? (eller vad som nu avses i
> sammanhanget)

Ja, den första delen ska inte översättas. Se mitt svar till Göran.

> > msgid "Tot Credit"
> > msgstr "Tot. Kredit"
> 
> Tot. kredit?
> 
> > msgid "Tot Debit"
> > msgstr "Tot. Debet"
> 
> Tot. debet?

Ja, små bokstäver är snyggare.

> > msgid "Stock"
> > msgstr "Aktie"
> 
> *Inte Lager?

Det är nog lager som avses, ja.

> > msgid "Income"
> > msgstr "Inkomster"
> 
> Eller Intäkter?

Hmm, ja intäkter är nog det som det heter på fackspråk.

Ändrar på en miljon ställen, förutom "Taxerbar inkomst".

> > msgid "Equity"
> > msgstr "Utjämning"
> 
> Eget kapital eller Egenkapital

Japp, ändrar till "Eget kapital" på samtliga ställen.
> 
> > msgid "Total"
> > msgstr "Summa"
> 
> Bör kanske "Tot. " på diverse tidigare ställen vara Summa?

Ja, kanske, men jag orkar inte kolla upp det och komma på nåt bra.

> > msgid "Opening Balances"
> > msgstr "Startsaldon"
> 
> > msgid "Opening Balance"
> > msgstr "Startsaldo"
> 
> > msgid "Could not create opening balance."
> > msgstr "Kunde inte skapa startsaldo."
> 
> > msgid "You must enter a valid opening balance or leave it blank."
> > msgstr "Du måste mata in ett giltigt startsaldo eller lämna det tomt."
> 
> > "You must select a transfer account or choose\n"
> > "the opening balances equity account."
> > msgstr ""
> > "Du måste välja ett överföringskonto eller välja\n"
> > "utjämningskontot för startsaldona."
> 
> Ingående balans/-er eller Ingående saldon? Och ev. överföringskonto
> > bokslutskonto/periodiseringskonto samt equity = eget kapital.

Tack! Jag har ändrat allt detta.

> > msgid "Retained Earnings"
> > msgstr "Bibehållna inkomster"
> 
> Balanserad vinst? (kan ev. vara balanserade/periodiserade intäkter)

Har ingen aning du. Jag låter det vara så länge.

> 
> > msgid "Verify Changes"
> > msgstr "Verifiera ändringar"
> 
> Bekräfta ändringar?

Ja tack!

> > msgid "You must choose a valid parent account."
> > msgstr "Du måste välja ett giltigt föräldrakonto"
> 
> Säger man så? Heter det inte överkonton och underkonton?

Jag har valt föräldrakonto och underkonto. Jag gillar inte ordet
överkonto, det låter konstigt i mina öron. Föräldrakonto däremot förstår
man.

> > msgid "You must choose a security."
> > msgstr "Du måste välja en säkerhet."
> 
> säkerhet > värdepapper (framgår det vilken typ? Skuldbrev? Växlar?)

Värdepapper har jag valt.

> > "That commodity is currently used by\n"
> > "at least one of your accounts. You may\n"
> > "not delete it."
> > msgstr ""
> > "Den varan används just nu av minst\n"
> > "ett av dina konton. Du får inte\n"
> > "radera den."
> 
> varan > artikeln? osv.? 
> 
> > "Are you sure you want to delete the\n"
> > "current commodity?"
> > msgstr ""
> > "Är du säker på att du vill radera\n"
> > "den nuvarande varan?"
> 
> aktuell artikel? Eller helt enkelt "artikeln" om det framgår av
> kontext?

Jag håller mig nog till vara ändå. Det låter rätt bra.

> > msgid ""
> > "Are you sure you want to delete the\n"
> > "current price?"
> > msgstr ""
> > "Är du säker på att du vill radera\n"
> > "den aktuella transaktionen?"
> 
> transaktionen > det aktuella priset?

Visst, tack!

> > msgid "Show the income and expense accounts"
> > msgstr "Visa inkomst- och utgiftskonton."
> 
> intäkts- och utgiftskonton

Japp.

> > msgid ""
> > "Enter a descriptive name for the currency or stock, such as \n"
> > "\"US Dollar\" or \"Red Hat Stock\""
> > msgstr ""
> > "Ange ett passande namn för valutan eller aktien, såsom\n"
> > "\"Svenska kronor\" eller \"Framfab-aktier\""
> 
> *Pingvinaktier?

Jag gillar Framfab :)

> > msgid "selected accounts:"
> > msgstr "av valda konton:"
> 
> av?

Ja, var kommer det ifrån? Jag skyller på Dennis :)

> > msgid "Find securities transactions of:"
> > msgstr "Hitta säkerhetstransaktioner för:"
> 
> > msgid "Find securities transactions with share price of:"
> > msgstr "Hitta säkerhetstransaktioner med aktiepris på:"
> 
> värdepapperstransaktioner?

Japp.

> > msgid "Match transaction tags (CURRENTLY INOPERABLE)"
> > msgstr "Matcha transaktionsetiketter (FUNGERAR JUST NU INTE)"
> 
> FUNGERAR INTE JUST NU

Ja, det där kan man ju diskutera. FUNGERAR JUST NU INTE lägger
betoningen på INTE, men ditt alternativ lägger betoningen på NU. Jag
låter mitt alternativ vara.

> > msgid "Add a new entry or subentry"
> > msgstr "Lägg till ny rad eller delrad"
> 
> > msgid "Delete the selected entry or subentry"
> > msgstr "Radera den valda imatningen eller delinmatningen"
> 
> > msgid "Entry"
> > msgstr "Inmatning"
> 
> > msgid "Subentry"
> > msgstr "Underinmatning"
> 
> entry = post, subentry = delpost? (som i t. ex. transaktionspost?) 

Ja, jag funderade på post, men valde rad. Fast post är nog bättre. Jag
ändrar.

> > msgid "Move the selected item up"
> > msgstr "Flytta den valda raden uppåt"
> 
> > msgid "Move the selected item down"
> > msgstr "Flytta den valda raden nedåt"
> 
> Flytta upp/ned det markerade?

Jag gillar min formulering bättre...

> > msgid "Mechanism:"
> > msgstr "Mekanism:"
> 
> eller Metod?

Ja, metod.

> > msgid "Grace Period:"
> > msgstr "Anståndsperiod:"
> 
> eller Anståndstid/Betalningsvillkor?

Anståndstid blir det.

> > msgid "Payment Periods"
> > msgstr "Betalningsperioder"
> 
> eller Betalningsintervall?

Ja.

> 
> > msgid "Compounding:"
> > msgstr "Kombinerade:"
> 
> Hmm... skall det verkligen vara det? Inte Ersättning eller kanske
> troligen Ränta på ränta (Räntesats?)?
> 
> osv. nedåt.

Hmmm, jag är osåker och ändrar sålunda inte.

> > "Enter the ticker symbol or currency code for the commodity. Example: USD"
> > msgstr ""
> > "Ange \"ticker\"-symgolen eller valutakoden för varan. Till exempel \"SEK\""
> 
> -symbolen
> 
> Nu é ja trött, nu får det räcka för en stund.

Det borde du vara! Mycket gött jobbat!

Ny fil finns som vanligt på
http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnucash.po och i
gnome-i18n/extra-po/gnucash

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.