Re: Swedish translation of GnuCash (2:nd time)

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2001-06-11 04:16:42

Hej,

Martin Norbäck wrote:
> 
> I sent a message with the updated Swedish translation of GnuCash, then I
> discovered that the pot-file in gnome-i18n/extra-po was updated, so here
> is the updated file.
> 
> http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnucash.po

> msgid "Rebalance Transaction"
> msgstr "Ombalansera transatktion"

Ombalansera transaktion

> "The values entered for this transaction are inconsistent.\n"
> "Which value would you like to have recalculated?"
> msgstr ""
> "Värdena som är inmatade för denna transaktion är inkonsistenta.\n"
> "Vilket värde vill du skall beräknas om?"

Hmm... inkonsistenta > motstridiga, oförenliga eller ologiska?

> msgid "Reconciled:R"
> msgstr "Reconciled:A"

R > A, men inte Reconciled > Avstämd? (eller vad som nu avses i
sammanhanget)

> msgid "Tot Credit"
> msgstr "Tot. Kredit"

Tot. kredit?

> msgid "Tot Debit"
> msgstr "Tot. Debet"

Tot. debet?

> msgid "Stock"
> msgstr "Aktie"

*Inte Lager?

> msgid "Income"
> msgstr "Inkomster"

Eller Intäkter?

> msgid "Equity"
> msgstr "Utjämning"

Eget kapital eller Egenkapital

> msgid "Total"
> msgstr "Summa"

Bör kanske "Tot. " på diverse tidigare ställen vara Summa?

> msgid "not cleared:n"
> msgstr "not cleared:n"

inte godkänd?

> msgid "cleared:c"
> msgstr "cleared:g"

godkänd?

> msgid "reconciled:y"
> msgstr "reconciled:j"

avstämd?

> msgid "frozen:f"
> msgstr "frozen:f"

frusen?

> msgid "Opening Balances"
> msgstr "Startsaldon"

> msgid "Opening Balance"
> msgstr "Startsaldo"

> msgid "Could not create opening balance."
> msgstr "Kunde inte skapa startsaldo."

> msgid "You must enter a valid opening balance or leave it blank."
> msgstr "Du måste mata in ett giltigt startsaldo eller lämna det tomt."

> "You must select a transfer account or choose\n"
> "the opening balances equity account."
> msgstr ""
> "Du måste välja ett överföringskonto eller välja\n"
> "utjämningskontot för startsaldona."

Ingående balans/-er eller Ingående saldon? Och ev. överföringskonto
> bokslutskonto/periodiseringskonto samt equity = eget kapital.

> msgid "Retained Earnings"
> msgstr "Bibehållna inkomster"

Balanserad vinst? (kan ev. vara balanserade/periodiserade intäkter)

> msgid "Verify Changes"
> msgstr "Verifiera ändringar"

Bekräfta ändringar?

> msgid "You must choose a valid parent account."
> msgstr "Du måste välja ett giltigt föräldrakonto"

Säger man så? Heter det inte överkonton och underkonton?

> msgid "You must choose a security."
> msgstr "Du måste välja en säkerhet."

säkerhet > värdepapper (framgår det vilken typ? Skuldbrev? Växlar?)

> "That commodity is currently used by\n"
> "at least one of your accounts. You may\n"
> "not delete it."
> msgstr ""
> "Den varan används just nu av minst\n"
> "ett av dina konton. Du får inte\n"
> "radera den."

varan > artikeln? osv.? 

> "Are you sure you want to delete the\n"
> "current commodity?"
> msgstr ""
> "Är du säker på att du vill radera\n"
> "den nuvarande varan?"

aktuell artikel? Eller helt enkelt "artikeln" om det framgår av
kontext?

> msgid ""
> "Are you sure you want to delete the\n"
> "current price?"
> msgstr ""
> "Är du säker på att du vill radera\n"
> "den aktuella transaktionen?"

transaktionen > det aktuella priset?

> msgid "Show the income and expense accounts"
> msgstr "Visa inkomst- och utgiftskonton."

intäkts- och utgiftskonton

> msgid ""
> "Enter a descriptive name for the currency or stock, such as \n"
> "\"US Dollar\" or \"Red Hat Stock\""
> msgstr ""
> "Ange ett passande namn för valutan eller aktien, såsom\n"
> "\"Svenska kronor\" eller \"Framfab-aktier\""

*Pingvinaktier?

> msgid "selected accounts:"
> msgstr "av valda konton:"

av?

> msgid "Find securities transactions of:"
> msgstr "Hitta säkerhetstransaktioner för:"

> msgid "Find securities transactions with share price of:"
> msgstr "Hitta säkerhetstransaktioner med aktiepris på:"

värdepapperstransaktioner?

> msgid "Match transaction tags (CURRENTLY INOPERABLE)"
> msgstr "Matcha transaktionsetiketter (FUNGERAR JUST NU INTE)"

FUNGERAR INTE JUST NU

> msgid "Add a new entry or subentry"
> msgstr "Lägg till ny rad eller delrad"

> msgid "Delete the selected entry or subentry"
> msgstr "Radera den valda imatningen eller delinmatningen"

> msgid "Entry"
> msgstr "Inmatning"

> msgid "Subentry"
> msgstr "Underinmatning"

entry = post, subentry = delpost? (som i t. ex. transaktionspost?) 

> msgid "Move the selected item up"
> msgstr "Flytta den valda raden uppåt"

> msgid "Move the selected item down"
> msgstr "Flytta den valda raden nedåt"

Flytta upp/ned det markerade?

> msgid "Mechanism:"
> msgstr "Mekanism:"

eller Metod?

> msgid "Grace Period:"
> msgstr "Anståndsperiod:"

eller Anståndstid/Betalningsvillkor?

> msgid "Payment Periods"
> msgstr "Betalningsperioder"

eller Betalningsintervall?

> msgid "Compounding:"
> msgstr "Kombinerade:"

Hmm... skall det verkligen vara det? Inte Ersättning eller kanske
troligen Ränta på ränta (Räntesats?)?

osv. nedåt.

> "Enter the ticker symbol or currency code for the commodity. Example: USD"
> msgstr ""
> "Ange \"ticker\"-symgolen eller valutakoden för varan. Till exempel \"SEK\""

-symbolen

Nu é ja trött, nu får det räcka för en stund.

MVH,
Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.