Re: Swedish translation for gnucash

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-06-11 10:09:21

2001-06-10T23:31:23+0200, Göran Uddeborg ->
> > msgid "Shares"
> > msgstr "Andelar"
> 
> Ofta, men definitivt inte alltid, betyder "shares" "aktier".  Vet du
> om det är den specifika betydelsen här?

Jag har kollat noga nu. I vissa fall betyder det aktier, i vissa fall
andelar. Eftersom det inte går att särskilja dem ska jag skicka en
buggrapport till programmakaren. Dock fungerar andelar hyfsat bra på
alla ställena så att jag låter det vara så.

> > msgid "Share Balance"
> > msgstr "Aktiesaldo"
> 
> Här blev det "aktier".

Ja, här ska det vara aktier.

> > msgid "Tot Shares"
> > msgstr "Tot. andelar"
> 
> Men inte här.

Och här ska det vara andelar.

> > msgid "Reconciled:R"
> > msgstr "Reconciled:A"
> 
> Heter det verkligen Reconciled på svenska?

Ja, det kan ju inte du veta, men så här står det i README:

GnuCash .pot files contain some strings of the form:

sample:<some text>
Reconciled:R
reconciled:y
not cleared:n
cleared:c
frozen:f

In each of the cases above, the translator should only translate the
portion after the ':' and leave the rest as is. In the cases of single
letters (such as reconciled:y), the letters are abbreviations of the
word before the colon. The 'sample:' items are strings which are not
displayed, but only used to estimate widths.

> > msgid "Equity"
> > msgstr "Utjämning"
> 
> Det handlar inte om "eget kapital".  Det heter väl "equity" på
> engelska tror jag.

Ja, eget kapital ska det vara. Tack!

> > msgid "You must choose a security."
> > msgstr "Du måste välja en säkerhet."
> 
> "Security" används ofta där vi säger "värdepapper".

Värdepapper är bra! Det tar jag.

> > #: src/gnome/dialog-totd.c:302
> > msgid "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*"
> > msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*"
> 
> Eller ...-iso8859-1?  Se lång tråd mellan mig och Christian.

Ja, det är kanske bäst att ange iso8859-1, det är ju alltid rätt i alla
fall.

> > msgid ""
> > "No matching currency account!\n"
> > "Please create a currency account\n"
> > "with currency %s\n"
> > "and security %s\n"
> > "(or vice versa) to transfer funds\n"
> > "between the selected accounts."
> > msgstr ""
> > "Inget passande valutakonto!\n"
> > "Skapa ett valutakonto\n"
> > "med valuta %s\n"
> > "och säkerhet %s\n"
> > "(eller tvärt om) för att kunna överföra\n"
> > "pengar mellan de valda kontona."
> 
> Kanske security->värdepapper.  Kanske funds->medel.
> 
> Skall försöka hinna titta på resten senare.

funds -> medel är väl kanske rätt, men pengar är ju också rätt, så jag
låter det vara. Ändrar security dock!

Tack! Ny fil finns på

http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnucash.po och i
gnome-i18n/extra-po/gnucash/

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.