Re: dia igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-10 00:43:53

On Fri, 8 Jun 2001, Jörgen Tegnér wrote:
> >   #: objects/FS/function.c:616
> > N msgid "Form Entrance"
> > N msgstr "Formpost"
>
> Är det form som i formulär, blankett i originalet? Då
> kanske blankettpost passar bättre.

Jag har faktiskt ingen aning om betydelsen i det här sammanhanget...
:-(


> >   #: objects/FS/function.c:635
> > N msgid "Convey"
> > N msgstr "Ge"
>
> Nu är jag lat, kollar inte upp i ordlistan :) För mig finns
> bara en betydelse för convey, och det är transportera, som i
> conveyor, transportband.

Ok, ändrar till "transportera".


> >   #: objects/FS/function.c:656
> > N msgid "Protect"
> > N msgstr "Försvara"
>
> Eller Skydda

Bra, tack!


> >   #: objects/FS/function.c:658
> > N msgid "Shield"
> > N msgstr "Skydda"
>
> Skym, dölj?

Ändrar till "dölj".


> >   #: objects/FS/function.c:659
> > N msgid "Inhibit"
> > N msgstr "Ärv"
>
> Begränsa

Tackar...


> >   #: objects/FS/function.c:670 objects/FS/function.c:671
> >   msgid "Position"
> > G msgstr "   Position"
>
> > N msgstr "Positionera"
>
> Placera låter trevligare.

Okej, ändrar till "placera".


> >   #: objects/FS/function.c:674 objects/FS/function.c:795
> > N msgid "Locate"
> > N msgstr "Lokalisera"
>
> Sök eller leta efter

Ändrar till "sök". Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.