Re: Recode 3.6

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-10 00:25:33

On Fri, 8 Jun 2001, Jan D. wrote:
>  #: src/main.c:302
>  msgid ""
>  "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the
>  locale\n"
>  "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
>  msgstr ""
>  "Om miljövariabeln DEFAULT_CHARSET inte är satt blir standardvärdet
>  för\n"
> G "TECKENUPPSÄTTNING \"%s\"\n"
> N "TECKENUPPSÄTTNING den lokal-specifika kodningen, som bestäms av\n"
> N "miljövariablerna LC_ALL, LC_CTYPE och LANG.\n"

Måste man ha med bindestreck? Alltså inte "lokalspecifika"?


> N msgstr "Sekvens \"%s\" är tvetydig"

<nyhet>Jag gillar bestämd form</nyhet> :)


> N msgstr "Skriven av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"

Vad syftar det på? Om man tänker det som "programmet" ska det nog vara
"skrivet av".


> #: src/main.c:237
> msgid "Free `recode' converts files between various character sets and
> surfaces.\n"
> msgstr "Fria \"recode\" konverterar filer mellan olika
> teckenuppsättningar och ytor\n"

Originalet har en punkt på slutet.


> #: src/request.c:246
> msgid "Virtual memory exhausted!"
> msgstr "Virtuellt minne slut"

Originalet har ett utropstecken på slutet, har du utelämnat det
avsiktligt?


> #: src/request.c:823 src/request.c:932
> #, c-format
> msgid "Unrecognised surface name `%s'"
> msgstr "Okänt ytnamn: \"%s\""

Originalet har inget kolon?


> : src/task.c:826 src/task.c:1002
> #, c-format
> msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
> msgstr "Barnprocess slutstatus är 0x%0.2x"

"barnprocessens .." väl?


> #: src/testdump.c:298
> msgid "UCS2  Mne  Description\n\n"
> msgstr "UCS2  Mne  Beskrivning\n\n"

Vad är Mne?


Bra jobbat!
Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.