Re: glunarclock

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-09 22:56:55

peter karlsson writes:
> Göran Uddeborg:
> 
> > > #: src/moonproperties.c:239
> > > msgid "Latitude (decimal degrees):"
> > > msgstr "Latitud (grader med decimaler):"
> > Blir det inte bättre att säga "decimala grader" eller "grader
> > decimalt" på svenska också?  Som du skrivit känns det mer som ett krav
> > på noggrannhet än talsystemets bas.
> 
> Det är inte talsystemets bas som avses, utan just att det är med
> decimaler, och inte grader-minuter-sekunder.

Det var just det jag menade.  Grader-minuter-sekunder använder bas
60.  Decimala grader använder bas 10.

Men poängen med min kommentar var att "grader med decimaler" låter som
att man MÅSTE ange värdet med åtminstone två decimalers noggrannhet,
vilket antagligen inte var avsikten.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.