Recode 3.6

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-06-08 20:45:40

Hej.

Efter diverse datorstrul har jag fått ihop en ny version av recode, dock endast
18 ändringar. Kommentarer är välkomna.

	Jan D.
 # Swedish messages for recode
 # Copyright © 1996, 1998, 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996, 1998, 2001.
 # Revision: 1.15
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: recode 3.5\n"
N "Project-Id-Version: recode 3.6\n"
 "POT-Creation-Date: 2001-01-02 22:35+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 1999-10-16 13:42 +02:00\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-06-07 18:23+0100\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: src/main.c:250
 msgid ""
 "\n"
 "Listings:\n"
 " -l, --list[=FORMAT]    list one or all known charsets and aliases\n"
 " -k, --known=PAIRS     restrict charsets according to known PAIRS list\n"
 " -h, --header[=[LN/]NAME]  write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
 " -F, --freeze-tables    write out a C module holding all tables\n"
 " -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
 " -C, --copyright      display Copyright and copying conditions\n"
 "   --help         display this help and exit\n"
 "   --version       output version information and exit\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Listningar:\n"
 " -l, --list[=FORMAT]    visa en eller alla kända teckenuppsättningar\n"
G " -k, --known=PAR      begränsa teckenuppsättningar till de i PAR listan\n"
N " -k, --known=PAR      begränsa teckenuppsättningar till de i PAR-listan\n"
 " -h, --header[=[LN/]NAMN]  skriv tabell NAMN för LN till standard ut\n"
 "               och avsluta.\n"
 " -F, --freeze-tables    skriv ut en C modul med alla tabeller\n"
 " -T, --find-subsets     skriv ut teckenuppsättningar som är delmängder\n"
 "               av andra\n"
 " -C, --copyright      visa copyrightinformation och kopieringsvillkor\n"
 "   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
 "   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
 
 
 #: src/main.c:302
 msgid ""
 "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the locale\n"
 "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
 msgstr ""
 "Om miljövariabeln DEFAULT_CHARSET inte är satt blir standardvärdet för\n"
G "TECKENUPPSÄTTNING \"%s\"\n"
N "TECKENUPPSÄTTNING den lokal-specifika kodningen, som bestäms av\n"
N "miljövariablerna LC_ALL, LC_CTYPE och LANG.\n"
 
 
 #: src/main.c:430
 #, c-format
 msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
G msgstr ""
N msgstr "Sekvens \"%s\" är tvetydig"
 
 #: src/main.c:434
 #, c-format
 msgid "Sequence `%s' is unknown"
G msgstr ""
N msgstr "Sekvens \"%s\" är okänd"
 
 #: src/main.c:464 src/main.c:522
 #, c-format
 msgid "Language `%s' is ambiguous"
G msgstr ""
N msgstr "Språk \"%s\" är tvetydigt"
 
 #. -1
 #: src/main.c:468 src/main.c:526
 #, c-format
 msgid "Language `%s' is unknown"
G msgstr ""
N msgstr "Språk \"%s\" är okänt"
 
 #: src/main.c:560
 #, c-format
 msgid "Format `%s' is ambiguous"
G msgstr ""
N msgstr "Format \"%s\" är tvetydigt"
 
 #: src/main.c:564
 #, c-format
 msgid "Format `%s' is unknown"
G msgstr ""
N msgstr "Format \"%s\" är okänt"
 
 #: src/main.c:621
 msgid "Written by Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
G msgstr "\nSkriven av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
N msgstr "Skriven av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 
 
 #: src/main.c:669
 #, c-format
 msgid "Symbol `%s' is unknown"
G msgstr ""
N msgstr "Symbol \"%s\" är okänd"
 
 #: src/main.c:709 src/main.c:723
 #, c-format
 msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
G msgstr ""
N msgstr "Teckenuppsättning \"%s\" är okänd eller tvetydig"
 
 #: src/main.c:754
 msgid "Required argument is missing"
G msgstr ""
N msgstr "Obligatoriskt argument saknas"
 
 
 #: src/main.c:803
 #, c-format
 msgid "Request `%s' is erroneous"
G msgstr ""
N msgstr "Begäran \"%s\" är felaktig"
 
 
 #: src/main.c:954
 #, c-format
 msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
G msgstr " misslyckades: %s i %s..%s\n"
N msgstr " misslyckades: %s i steg \"%s..%s\"\n"
 
 #: src/main.c:961
 #, c-format
 msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
G msgstr "%s misslyckades: %s i %s..%s"
N msgstr "%s misslyckades: %s i steg \"%s..%s\""
 
 #: src/main.c:984
 #, c-format
 msgid "%s in step `%s..%s'"
G msgstr "%s i %s..%s"
N msgstr "%s i steg \"%s..%s\""

# Swedish messages for recode
# Copyright © 1996, 1998, 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996, 1998, 2001.
# Revision: 1.15
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: recode 3.6\n"
"POT-Creation-Date: 2001-01-02 22:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-06-07 18:23+0100\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/main.c:142
msgid "No error"
msgstr "Inget fel"

#: src/main.c:145
msgid "Non canonical input"
msgstr "Indata ej kanonisk"

#: src/main.c:148
msgid "Ambiguous output"
msgstr "Tvetydig utdata"

#: src/main.c:151
msgid "Untranslatable input"
msgstr "Oöversättbar indata"

#: src/main.c:154
msgid "Invalid input"
msgstr "Felaktig indata"

#: src/main.c:157
msgid "System detected problem"
msgstr "Systemproblem upptäcktes"

#: src/main.c:160
msgid "Misuse of recoding library"
msgstr "Felaktig användning av omkodningsbibliotek"

#: src/main.c:163
msgid "Internal recoding bug"
msgstr "Internt omkodningsfel"

#: src/main.c:208
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
msgstr ""
"Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
"informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
"originaltexten.\n"
"\n"
"Detta program är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller modifiera\n"
"den under villkoren i GNU General Public License, publicerad av\n"
"Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
"någon senare version.\n"
"\n"
"Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
"men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan den underförstådda garantin\n"
"om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General\n"
"Public License för ytterligare information.\n"
"\n"
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License\n"
"tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"

#: src/main.c:233
#, c-format
msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s %s\" för mer information\n"

#: src/main.c:237
msgid "Free `recode' converts files between various character sets and surfaces.\n"
msgstr "Fria \"recode\" konverterar filer mellan olika teckenuppsättningar och ytor\n"

#: src/main.c:241
#, c-format
msgid "\nUsage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]... [ [TECKENUPPSÄTTNING] | BEGÄRAN [FIL]...]\n"

#: src/main.c:244
msgid ""
"\n"
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"\n"
"Om en lång flagga har ett obligatoriskt argument så är argumentet även\n"
"obligatoriskt för motsvarade korta flagga. Motsvarande för valfria argument.\n"

#: src/main.c:250
msgid ""
"\n"
"Listings:\n"
" -l, --list[=FORMAT]    list one or all known charsets and aliases\n"
" -k, --known=PAIRS     restrict charsets according to known PAIRS list\n"
" -h, --header[=[LN/]NAME]  write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
" -F, --freeze-tables    write out a C module holding all tables\n"
" -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
" -C, --copyright      display Copyright and copying conditions\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
"Listningar:\n"
" -l, --list[=FORMAT]    visa en eller alla kända teckenuppsättningar\n"
" -k, --known=PAR      begränsa teckenuppsättningar till de i PAR-listan\n"
" -h, --header[=[LN/]NAMN]  skriv tabell NAMN för LN till standard ut\n"
"               och avsluta.\n"
" -F, --freeze-tables    skriv ut en C modul med alla tabeller\n"
" -T, --find-subsets     skriv ut teckenuppsättningar som är delmängder\n"
"               av andra\n"
" -C, --copyright      visa copyrightinformation och kopieringsvillkor\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/main.c:263
msgid ""
"\n"
"Operation modes:\n"
" -v, --verbose      explain sequence of steps and report progress\n"
" -q, --quiet, --silent  inhibit messages about irreversible recodings\n"
" -f, --force       force recodings even when not reversible\n"
" -t, --touch       touch the recoded files after replacement\n"
" -i, --sequence=files  use intermediate files for sequencing passes\n"
"   --sequence=memory  use memory buffers for sequencing passes\n"
msgstr ""
"\n"
"Exekveringsalternativ:\n"
" -v, --verbose      förklara delsteg och rapportera framsteg\n"
" -q, --quiet, --silent  undertryck meddelanden om irreversibla omkodningar\n"
" -f, --force       gör omkodning även när den är irreversibel\n"
" -t, --touch       gör \"touch\" på filer som omkodas över sig själva\n"
" -i, --sequence=files  använd temporärfiler mellan delsteg\n"
"   --sequence=memory  använd minnesbuffertar mellan delsteg\n"

#: src/main.c:275
msgid " -p, --sequence=pipe   use pipe machinery for sequencing passes\n"
msgstr " -p, --sequence=pipe   använd rör mellan delsteg\n"

#: src/main.c:280
msgid " -p, --sequence=pipe   same as -i (on this system)\n"
msgstr " -p, --sequence=pipe   samma sak som -i (på detta system)\n"

#: src/main.c:285
msgid ""
"\n"
"Fine tuning:\n"
" -s, --strict      use strict mappings, even loose characters\n"
" -d, --diacritics    convert only diacritics or alike for HTML/LaTeX\n"
" -S, --source[=LN]   limit recoding to strings and comments as for LN\n"
" -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
" -g, --graphics     approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
" -x, --ignore=CHARSET  ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
msgstr ""
"\n"
"Finjustering:\n"
" -s, --strict      använd strikt omkodning, tillåt teckenförluster\n"
" -d, --diacritics    omkoda endast diakritiska tecken eller motsvarande\n"
"             till HTML/LaTeX\n"
" -S, --source[=LN]   begränsa omkodning till strängar och kommentarer\n"
"             som för LN\n"
" -c, --colons      använd kolon istället för \" för trematecken\n"
" -g, --graphics     approximera linjer i IBMPC med ASCII grafik\n"
" -x, --ignore=TECKENUPPSÄTTNING\n"
"             ignorera TECKENUPPSÄTTNING när omkodningsväg väljs\n"

#: src/main.c:296
msgid ""
"\n"
"Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
"FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
msgstr ""
"\n"
"Flagga -l utan FORMAT och TECKENUPPSÄTTNING visar alla tillgängliga\n"
"teckenuppsättningar och ytor. FORMAT är \"decimal\", \"octal\", \"hexadecimal\"\n"
"eller \"full\" (eller en av \"dohf\").\n"

#: src/main.c:302
msgid ""
"Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the locale\n"
"dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
msgstr ""
"Om miljövariabeln DEFAULT_CHARSET inte är satt blir standardvärdet för\n"
"TECKENUPPSÄTTNING den lokal-specifika kodningen, som bestäms av\n"
"miljövariablerna LC_ALL, LC_CTYPE och LANG.\n"

#: src/main.c:307
msgid ""
"With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
"both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:AFT2,...'\n"
"and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
msgstr ""
"Med -k, möjliga startuppsättningar visas för den givna slutuppsättningen,\n"
"där båda teckenuppsättningar är på tabellform. PAR har formatet\n"
"\"START1:SLUT1,START2:SLUT2,...\" och START... och SLUT... är koder\n"
"som anges med decimala tal.\n"

#: src/main.c:312
msgid "LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
msgstr "LN är ett språk, det kan vara \"c\", \"perl\" eller \"po\"; \"c\" är standardvärde.\n"

#: src/main.c:315
msgid ""
"\n"
"REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[..ENCODING]...\n"
"ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE..AFTER,\n"
"with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
"charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; a /\n"
"with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
msgstr ""
"\n"
"BEGÄRAN är DELBEGÄRAN[,DELBEGÄRAN]..., DELBEGÄRAN är KODNING[..KODNING]...\n"
"KODNING är [TECKENUPPSÄTTNING][/[YTA]].... BEGÄRAN ser ofta ut som START..SLUT,\n"
"där START och SLUT är teckenuppsättningar. Ett utelämnat TECKENUPPSÄTTNING\n"
"innebär den normala teckenuppsättningen,\n"
"en utelämnad [/YTA]... innebär den normala ytan för TECKENUPPSÄTTNING.\n"
"Ett / utan ytnamn innebär ingen yta alls. Se manualen för detaljer.\n"

#: src/main.c:323
msgid ""
"\n"
"If none of -i and -p are given, presume -p if no FILE, else -i.\n"
"Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
"FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
msgstr ""
"\n"
"Om ingen av -i eller -p är given så antas -p on ingen FIL är given,\n"
"annars -i. Varje fil omkodas över sig själv och förstör originalet.\n"
"Om ingen FIL anges så blir beteendet ett filter som omkodar standard in\n"
"till standard ut.\n"

#: src/main.c:329
msgid "\nReport bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Rapportera fel till <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
"Rapportera fel på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#: src/main.c:430
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
msgstr "Sekvens \"%s\" är tvetydig"

#: src/main.c:434
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is unknown"
msgstr "Sekvens \"%s\" är okänd"

#: src/main.c:464 src/main.c:522
#, c-format
msgid "Language `%s' is ambiguous"
msgstr "Språk \"%s\" är tvetydigt"

#. -1
#: src/main.c:468 src/main.c:526
#, c-format
msgid "Language `%s' is unknown"
msgstr "Språk \"%s\" är okänt"

#: src/main.c:560
#, c-format
msgid "Format `%s' is ambiguous"
msgstr "Format \"%s\" är tvetydigt"

#: src/main.c:564
#, c-format
msgid "Format `%s' is unknown"
msgstr "Format \"%s\" är okänt"

#: src/main.c:621
msgid "Written by Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr "Skriven av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"

#: src/main.c:624
msgid "\nCopyright (C) 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "\nCopyright © 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 1999 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/main.c:628
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"

#: src/main.c:669
#, c-format
msgid "Symbol `%s' is unknown"
msgstr "Symbol \"%s\" är okänd"

#: src/main.c:709 src/main.c:723
#, c-format
msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
msgstr "Teckenuppsättning \"%s\" är okänd eller tvetydig"

#: src/main.c:754
msgid "Required argument is missing"
msgstr "Obligatoriskt argument saknas"

#: src/main.c:797
#, c-format
msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
msgstr "Föråldrad syntax, använd hellre \"%s\""

#: src/main.c:803
#, c-format
msgid "Request `%s' is erroneous"
msgstr "Begäran \"%s\" är felaktig"

#: src/main.c:903
#, c-format
msgid "Recoding %s..."
msgstr "Omkodar %s..."

#: src/main.c:913
msgid " done\n"
msgstr " klart\n"

#: src/main.c:954
#, c-format
msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
msgstr " misslyckades: %s i steg \"%s..%s\"\n"

#: src/main.c:961
#, c-format
msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
msgstr "%s misslyckades: %s i steg \"%s..%s\""

#: src/main.c:984
#, c-format
msgid "%s in step `%s..%s'"
msgstr "%s i steg \"%s..%s\""

#: src/names.c:335
#, c-format
msgid "Charset %s already exists and is not %s"
msgstr "Teckenuppsättning %s finns och är inte %s"

#: src/names.c:831
#, c-format
msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
msgstr "Kan inte visa \"%s\", inga namn tillgängliga för denna teckenuppsättning"

#. code counter
#. expected value for code counter
#. insert a while line before printing
#. Print the long table according to explode data.
#: src/names.c:984 src/names.c:1030
#, c-format
msgid "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
msgstr "dec okt hex  UCS2 mne %s\n"

#: src/names.c:1049
#, c-format
msgid "Sorry, no names available for `%s'"
msgstr "Ledsen, men det finns inga namn tillgängliga för \"%s\""

#: src/outer.c:125
#, c-format
msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "Ytkodning satt mer än en gång för \"%s\""

#: src/outer.c:133
#, c-format
msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "Ytavkodning satt mer än en gång för \"%s\""

#: src/recode.c:115 src/recode.c:127
msgid "Virtual memory exhausted"
msgstr "Virtuellt minne slut"

#: src/recode.c:155
#, c-format
msgid "Codes %3d and %3d both recode to %3d"
msgstr "Teckenkoderna %3d och %3d omkodas båda till %3d"

#: src/recode.c:169
#, c-format
msgid "No character recodes to %3d"
msgstr "Inget tecken omkodas till %3d"

#: src/recode.c:170
msgid "Cannot invert given one-to-one table"
msgstr "Kan inte invertera en given ett-till-ett tabell"

#: src/recode.c:224 src/recode.c:236
#, c-format
msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
msgstr "Följande fel är för \"%s\" till \"%s\""

#: src/recode.c:229 src/recode.c:241
#, c-format
msgid "Pair no. %d: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
msgstr "Par nr. %d: <%3d, %3d> är i konflikt med <%3d, %3d>"

#: src/recode.c:272
msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
msgstr "Kan inte göra en tabell från mängden av kända par"

#: src/recode.c:497
msgid "Identity recoding, not worth a table"
msgstr "Ingen omkodning behövs, den är inte värd en tabell"

#: src/recode.c:504
msgid "Recoding is too complex for a mere table"
msgstr "Omkodning är för komplex för en enkel tabell"

#. Print the header of the header file.
#: src/recode.c:536
#, c-format
msgid "%sConversion table generated mechanically by Free `%s' %s"
msgstr "%sKonverteringstabell automatgenererad av Fri \"%s\" %s"

#: src/recode.c:538
#, c-format
msgid "%sfor sequence %s.%s"
msgstr "%sför sekvens %s.%s"

#: src/recode.c:744
msgid "No table to print"
msgstr "Ingen tabell att skriva ut"

#: src/request.c:34
msgid "reversible"
msgstr "reversibel"

#: src/request.c:36
#, c-format
msgid "%s to %s"
msgstr "%s till %s"

#: src/request.c:37 src/request.c:39
msgid "byte"
msgstr "byte"

#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "ucs2"
msgstr "usc2"

#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "variable"
msgstr "variabel"

#: src/request.c:111
msgid "*Unachievable*"
msgstr "*Omöjligt*"

#: src/request.c:113
msgid "*mere copy*"
msgstr "*endast kopiering*"

#: src/request.c:246
msgid "Virtual memory exhausted!"
msgstr "Virtuellt minne slut"

#: src/request.c:265
msgid "Step initialisation failed"
msgstr "Steginitiering misslyckades"

#: src/request.c:272
msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
msgstr "Steginitiering misslyckades (obearbetade flaggor)"

#: src/request.c:568
#, c-format
msgid "Request: %s\n"
msgstr "Begäran: %s\n"

#: src/request.c:720
#, c-format
msgid "Shrunk to: %s\n"
msgstr "Krympte till: %s\n"

#: src/request.c:823 src/request.c:932
#, c-format
msgid "Unrecognised surface name `%s'"
msgstr "Okänt ytnamn: \"%s\""

#: src/request.c:903
#, c-format
msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
msgstr "Omöjligt koda om från \"%s\" till \"%s\""

#: src/request.c:1013
msgid "Expecting `..' in request"
msgstr "Förväntar \"..\" i begäran"

#: src/task.c:826 src/task.c:1002
#, c-format
msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
msgstr "Barnprocess slutstatus är 0x%0.2x"

#: src/testdump.c:298
msgid "UCS2  Mne  Description\n\n"
msgstr "UCS2  Mne  Beskrivning\n\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.