Re: SCSI adapter

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-24 20:22:49

> I fallet en fysisk pryl skulle jag rekommendera "SCSI-styrkort". I mer
> generella saker är nog "adapter" i det närmaste "godkänt" som svensk
> beteckning.

Det behöver inte vara ett separat kort, utan kan lika väl handla om
något integrerat på moderkortet eller så.  Så om SAOL har anammat det
tar jag "adapter".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.