Re: abiword

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-25 00:20:56

Göran Uddeborg wrote:
> > > Jag tycker inte om blanksteg innan punkter... :-)
> >
> > Då tar vi och snyggar vi upp lite bland strängarna.
> 
> Fast du kan ju veta om att Svenska språknämnden rekommenderar att man
> HAR ett mellanrum mellan ordet och punkterna.  Om det är själva ordet
> som är avbrutet skall det inte vara det, men annars skall det vara så.

Stämmer.


> Christian har valt att inte följa Svenska språknämnden i det fallet;
> en del av oss andra gör det.

Det där är väl lite väl enkelspårigt. Jag gillar inte blanksteg innan
punkt någonstans, men i vissa situationer tycker jag att alla bör ställa
sig frågan om det bör vara med.
Vad jag tänker på är exempelvis menyposter. Ska det stå
"Inställningar..." eller "Inställningar ..."? Jag föredrar det
föregående, och vad jag vet är det det som också används i verkligheten
i alla svenskt översatta miljöer jag känner till.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.