gnome-chess

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-05-15 00:21:04

Jag såg att menthos hade lite problem med översättningarna i
gnome-chess, men jag fick inte tag på hans fil så jag fixade det själv.
Här följer filen, den är rätt liten.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.