gnome-chess

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-15 10:48:43

> #: src/engine_ics.c:286
> msgid "_Flag"
> msgstr "Kräv _tidsvinst"

Skall det vara så?

> #: src/dialogs/prefs.glade.h:19
> msgid "Autoflag"
> msgstr "Kräv tidsvinst automatisk"

Tja, det är samma här, så det kanske skall det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.