Re: uf-view

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-01 16:32:09

> 
> Men po-mode gjordes inte för att referera till ISO-standarder, det gjordes
> för att vara en hjälp i användandet av gettext, och fungera med gettext.

Po-mode är även delvis gjord för att underlätta för TP-roboten.  Jag
har haft denna diskussion om tidszoner med CVS-folket också, då jag
använder CVS för att stoppa in dessa datum.  Kort sagt, det är
en härva :-).  Jag håller dock med om att man bör vara konsekvent.

Jag bifogar en del av ett automatsvar som TP-roboten skickar ut
(eller gjorde förr) om man inte hade : i tidszonen.  Den antyder
att kolon-varianten är att föredra.

	Jan D.

The `PO-Revision-Date' field was not found in your PO file header,
or else, it was not formatted properly.  The line containing this field
ideally looks like:

   > "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI +ZONE\n"

In the above line, YEAR is a four digits number giving the year, MO is
a two digits number giving the month (between 01 and 12) and DA is a
two digits number giving the day within the month (between 01 and 31).
The time of the day is provided by a two digits HO for the hour (between
00 and 23) and a two digits MI for the minutes (between 00 and 59).

As for +ZONE, it should have the format +HH, -HH, +HH:MM or -HH:MM.
The `+' sign is used West of Greenwich, the `-' sign is used East
of Greenwich.  HH says the number of zone hours as two digits (between 00
and 11), while MM, when used, says the number of zone minutes.  Other zone
notations are still accepted for the time being, but are to be deprecated.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.