Re: wget igen

From: Jörgen Tegnér (teg_at_post.utfors.se)
Date: 2001-04-25 22:36:51

On Wed, Apr 25, 2001 at 08:23:35PM +0200, Christian Rose wrote:
> Jörgen Tegnér wrote:
> > >  #: src/http.c:685
> > >  msgid "Unknown authentication scheme.\n"
> > > G msgstr "Okänd auktoriseringsmetod.\n"
> > > N msgstr "Okänd autentiseringsmetod.\n"
> > 
> > Heter det inte autentiering?
> 
> Inte sist jag kollade, och tydligen inte nu heller. Från
> http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a57 :
> ----------------------------------------------------------------------
> autentisering
> kontroll av uppgiven identitet, t.ex. vid inloggning, vid kommunikation
> mellan två system eller vid utväxling av meddelande mellan användare
> 
> meddelandeverifiering
> kontroll av att ett meddelande inte ändrats sedan det lämnat avsändaren
> 
> Använd autentisering (i betydelsen "kontroll av identitet") för eng.
> authentication. Som verb används autentisera. Använd hellre
> (meddelande)verifiering än autentisering i betydelsen "kontroll av
> meddelande".
> 
>   Kommentar
> Autentisering, autentisera stavas med -s- trots att det bakomliggande
> substantivet autenticitet stavas med -c-. Skälet är att det finns ett
> samhörigt adjektiv på -isk: autentisk. Jämför kriticitet, kritisk och
> kritisera.
> ----------------------------------------------------------------------
> 
> 
> Christian
> 

Gjorde en sökning på google och fick 9 träffar på autentiering, och
1930 på autentisering. Men på de första två sidorna var bara en på svenska,
de andra på norska.

Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
        -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.