Re: wget igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-25 20:23:35

Jörgen Tegnér wrote:
> >   #: src/http.c:685
> >   msgid "Unknown authentication scheme.\n"
> > G msgstr "Okänd auktoriseringsmetod.\n"
> > N msgstr "Okänd autentiseringsmetod.\n"
> 
> Heter det inte autentiering?

Inte sist jag kollade, och tydligen inte nu heller. Från
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a57 :
----------------------------------------------------------------------
autentisering
kontroll av uppgiven identitet, t.ex. vid inloggning, vid kommunikation
mellan två system eller vid utväxling av meddelande mellan användare

meddelandeverifiering
kontroll av att ett meddelande inte ändrats sedan det lämnat avsändaren

Använd autentisering (i betydelsen "kontroll av identitet") för eng.
authentication. Som verb används autentisera. Använd hellre
(meddelande)verifiering än autentisering i betydelsen "kontroll av
meddelande".

    Kommentar
Autentisering, autentisera stavas med -s- trots att det bakomliggande
substantivet autenticitet stavas med -c-. Skälet är att det finns ett
samhörigt adjektiv på -isk: autentisk. Jämför kriticitet, kritisk och
kritisera.
----------------------------------------------------------------------


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.