Re: wget igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-26 01:58:16

Göran Uddeborg wrote:
> 
> >   #: src/ftp.c:1144
> >   #, c-format
> >   msgid "Creating symlink %s -> %s\n"
> > G msgstr "Skapar symbolisk länk %s -> %s\n"
> > N msgstr "Skapar symboliska länken %s -> %s\n"
> 
> Jag vet att du ogillar obestämd form, men här skall det väl ändå vara
> det?  Jag tycker i varje fall det blir fel annars.  Det existerar ju
> ingen länk.  Man kan tänka sig att sätta in ett "en" mellan "Skapar"
> och "symbolisk" om man vill få det mera likna löpande text, men du har
> å andra sidan inget "den" där nu.

Okej då. Ändrat.


> >   #: src/init.c:458
> >   #, c-format
> >   msgid "%s: BUG: unknown command `%s', value `%s'.\n"
> > G msgstr "%s: BUGG: okänt kommando \"%s\", värde \"%s\".\n"
> > N msgstr "%s: BUGG: kommandot \"%s\" är okänt, värde \"%s\".\n"
> 
> Eller kanske det något äldre uttrycket "FEL" istället för "BUGG" här?

Ja! "PROGRAMFEL" ska det vara.

Tyckte du att det var rätt i övrigt? Ska jag skicka in?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.