Re: Mandrake initscripts

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-18 04:09:16

Fuad Sabnovic wrote:
> >   #: etc/rc.d/init.d/gpm:49
> >   msgid "Shutting down console mouse services: "
> > G msgstr "Stänger ner konsollmustjänster: "
> > N msgstr "Avslutar konsollmustjänster: "
> >
> > På andra ställen har du översatt "shutting down" med "stänger".
> >
> Själv tycker jag att "stänger ner" låter helt fel.

Det tycker inte jag. "Stänger ner" upplever jag används ofta om
processer där man försöker göra en möjligtvis utdragen men kontrollerad
avstängning. Jämför med ena Barsebäcksreaktorn som personalen i fjol en
dag var tvungna att stänga ner för gott. Samma sak är det ju med
initscripts - man försöker göra en kontrollerad nerstängning.


> Kan man stänga ner ellr upp??

Varför heter det att stearinljuset "brinner upp" när det i själva verket
brinner ner? Det är i min åsikt en likadan diskussion, som egentligen
inte heller är relevant till uttrycket i sig.


> Därför har jag översatt "Shutting down" med "Avslutar" på dem rader jag själv
> översatt, med undantag för tex. enheter etc. där jag skrev "stänger av".

Okej, det har jag inget att invända emot. Det är bra tycker jag.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.