Re: Mandrake initscripts

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-18 03:36:27

Fuad, kan du ta och skicka en diff också på de ändringar du har gjort
jämfört med den förra versionen du skickade till listan? Jag har gjort
det nu för att kunna granska dina ändringar, men det underlättar ju lite
för de som vill granska om den som översatte skickar ut vilka ändringar
som gjorts.
Du får gärna också bemöta granskningskommentarerna och tala om vad du
tycker om dem och vad du har gjort åt dem. Så brukar vi göra. Det är ju
ganska meningslöst annars att granska om man inte får någon uppföljning,
tycker jag. Det händer ju heller inte sällan att den som granskar har
fel :)
Det är också ganska viktigt för att undvika att något fel som påpekades
glömdes bort, vilket ju kanske är lite onödigt. Så jag tycker du ska
säga vad du tycker om det som påpekas i granskningarna.


@@ -60,3 +60,3 @@
 msgid "Updating IP packet filters"
-msgstr "Uppdaterar IP paket filtrar"
+msgstr "Uppdaterar IP paketfilter"

Du glömde korrigera särskrivningen. "IP-paketfilter".

 
@@ -97,3 +97,4 @@
 msgid "Shutting down console mouse services: "
-msgstr "Avslutar konsollmustjänster: "
+msgstr "Avslutar
+mustjänster för konsollen: "

Den här radbrytningen ser ut som ett allvarligt po-syntaxfel, och det
stämde när jag kontrollerade med msgfmt. Kontrollerar du dina
översättningar med msgfmt? Jag brukar köra "msgfmt -cvv fil.sv.po && rm
messages"
 

@@ -132,3 +133,3 @@
 msgid "Stopping CUPS printing system: "
-msgstr "Avslutar CUPS skrivar system: "
+msgstr "Stoppar CUPS skrivarsystemet: "

Du glömde korrigera särskrivningen. "CUPS-skrivarsystemet". Eller använd
hellre det som rhult rekommenderade, "CUPS-utskriftssystemet".

 
@@ -191,3 +192,3 @@
 msgid "%s: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program}\n"
-msgstr "%s: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}\n"
+msgstr "%s: Användning: daemon [+/-nicelevel] {program}\n"

Varför ändrade du "nivå" till "level"? "Nivå" är en vedertagen
översättning av "level" som förekommit tidigare. Fanns det något
speciellt skäl?

 
@@ -240,3 +241,3 @@
 msgid "Reloading fetchmailrc file: "
+msgstr ":Läser om fetchmailrc-filen "

Vad gör kolonet där i början på meningen?

 
@@ -308,3 +309,3 @@
 msgid "HylaFAX queue manager not started. "
-msgstr "HylaFAX kö hanterare ej startad."
+msgstr "HylaFAX köhanterare ej startad."

Det var två särskrivningar här, du har bara korrigerat en.
"HylaFAX-köhanteraren".
Ska jag tolka det här som att du inte gillade "är inte" som ersättning
för "ej"? Lite svårt att veta när du inte bemöter kommentarerna.
 

@@ -453,3 +454,3 @@
 msgid "There is no way to reload %s as their isn't any config file.\n"
-msgstr "Det är omöjligt att starta om %s eftersom det fins ingen
konfigurations fil.\n"
+msgstr "Det är omöjligt att starta om %s eftersom det inte finns
någonkonfigurationsfil.\n"

Du har råkat skriva samman "någon" och "konfigurationsfil".
 

@@ -465,3 +466,3 @@
 msgid "Starting CUPS printing system: "
-msgstr "Startar CUPS-skrivar systemet: "
+msgstr "Startar CUPS-skrivarsystem: "

Eller "CUPS-utskriftssystem". Här använder du förresten obestämd form,
men på andra ställen med CUPS-skrivarsystemet använder du bestämd. Vore
kanske bättre att hålla sig till en variant.
 

@@ -473,3 +474,3 @@
 msgid "Starting oki4daemon printer driver daemon: "
-msgstr "Startar oki4daemon skrivar-demonen: "
+msgstr "Startar oki4daemon skrivar demonen: "

Jag tror kommentaren var att du nog kunde ta bort bindestrecket, men det
kanske missförstods. Min tanke var iaf inte att det skulle särskrivas.
Dessutom har du kvar en särskrivning i detta meddelande sedan tidigare,
så nu har du två.
Mitt förslag:
"Startar skrivardemonen oki4daemon: "

 
@@ -645,3 +646,3 @@
 msgid "Generating SSH DSA host key: "
-msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH: "
+msgstr "Genererar DSA-värdnyckel för SSH: "

Bra att du upptäckte denna :-)
 

@@ -662,3 +663,3 @@
 msgid "Unknown card. Using PCI mode (no parameters)"
+msgstr "Okänt kort. Använder PCI-läge (inga parameter)"

inga parametRAR.

 
@@ -674,3 +675,3 @@
 msgid "Applying ipchains firewall rules: "
-msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler: "
+msgstr "Verkställer ipchains brandväggsregler: "

Varför särskriver du? Det förra meddelandet var helt korrekt.

 
@@ -690,3 +691,3 @@
 msgid "Starting HylaFAX queue manager: "
-msgstr "Startar HylaFAX kö-hanterare: "
+msgstr "Startar HylaFAX köhanterare: "

Du har fortfarande kvar särskrivningen. "HylaFAX-köhanterare".

 
@@ -706,3 +707,3 @@
 msgid "No way to suspend "
-msgstr "Kan inte utesluta "
+msgstr "Kan inte avstänga "

"avstänga" är väl ändå ett verb som inte finns. I alla fall betyder det
inte någonting som kan ha med datorer att göra. "stänga av" menar du
kanske?

 
@@ -718,3 +719,3 @@
 msgid "Checking configuration sanity for httpd-perl: "
-msgstr "Kontrolerar konfigurations sunt förnuft för httpd-perl: "
+msgstr "Kontrollerar sunt förnuft i konfigurationen för httpd-perl: "

"rimlighet" är nog mycket bättre än "sunt förnuft". Ogillade du
"rimlighet"? Återigen en situation där det hade hjälpt om du hade talat
om vad du tyckte.

 
@@ -805,3 +806,3 @@
 msgid "Restarting NFS file locking services: "
-msgstr "Startar om NFS fillåsnings-tjänster: "
+msgstr "Startar om NFS fillåsningstjänster: "

Du har kvar en särskrivning. "NFS-fillåsningstjänster".


@@ -809,3 +810,3 @@
 msgid "Stopping Name Switch Cache Daemon: "
-msgstr "Stoppar Name Switch Cache Daemon: "
+msgstr "Stoppar demonen för Name Switch Cache: "

"Name Switch Cache" kan väl ändå översättas? Observera att jag endast
tyckte att uttrycket kunde översättas under förutsättning att man
lämnade "nscd" inom parentes - det är det som är den viktiga
informationen i meddelandet.

 
@@ -821,3 +822,3 @@
 msgid "Stopping oki4daemon printer driver daemon: "
-msgstr "Stoppar oki4daemon skrivar-demonen: "
+msgstr "Stoppar oki4daemon skrivar demonen: "

Samma som det tidigare meddelandet.

 
@@ -826,3 +827,3 @@
 msgid "Stopping %s console support: "
+msgstr "Stoppar %s konsolstöd: "

Särskrivning. Varför vill du inte skriva om som jag föreslog? Då
undviker du ju särskrivningen:
"Stoppar konsollstöd för %s"
Jag ser dessutom att du har stavat konsoll med bara ett l. Var det
avsiktligt? Vi använder konsoll med två l. Återigen hade det underlättat
om du talde om vad du tyckte och tänkte.

 
@@ -921,3 +922,3 @@
 msgid "Applying ipchains firewall rules"
-msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler"
+msgstr "Verkställer ipchains brandväggsregler"

Varför har du särskrivit? Det förra meddelandet var helt korrekt.

 
@@ -995,3 +996,3 @@
 msgid "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
-msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."
+msgstr "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."

Jag skulle nog låtit det vara översatt, men bytt "ä" mot "ae". Jag
tycker det är värt det. Vad tycker du?

 
@@ -1049,3 +1050,3 @@
 msgid "DSA key generation"
-msgstr "DSA nyckel genererande"
+msgstr "DSA-nyckelgenererande"

genererING

 
@@ -1111,3 +1112,3 @@
 msgid "Suspending with '%s' "
-msgstr "Utesluter med '%s' "
+msgstr "Avstänger med '%s' "

"Stänger av". Jag tror inte datorn relegerar någon.

 
@@ -1133,3 +1134,3 @@
 msgid "Check parameters in '/etc/sysconfig/isdn'!\n"
-msgstr "Kontrolera parametrar i '/etc/sysconfig/isdn'!\n"
+msgstr "Kontrollera parametrar i '/etc/sysconfig/isdn'!\n"

Du har glömt ändra citattecknen!

 
@@ -1168,3 +1169,3 @@
 msgid "gated done"
-msgstr "färdig"
+msgstr "gated-färdig"

Det här blev nog ganska fel. Jag kanske ska förklara. "gated" är namnet
på en demon. Så vad jag menade var att det skulle vara "gated är färdig"
eller någonting liknande.

Som alltid, det underlättar om du ställer frågor till listan om du är
osäker.

 
@@ -1189,3 +1190,3 @@
 msgid "\t\t\tWelcome to Linux %sMandrake%s"
-msgstr "\t\t\tVälkommen till Linux %sMandrake%s"
+msgstr "\t\t\tWelcome to Linux %sMandrake%s"

Varför översätter du inte? "ä" -> "ae" tycker jag det är värt.
Som alltid, det underlättar om du talar om varför du gör på något visst
sätt.

 
@@ -1354,3 +1355,3 @@
 msgid "Suspending NOW "
-msgstr "Utesluter NU "
+msgstr "Avstänger NU "

Samma om "avstänger" som tidigare.

 
@@ -1421,3 +1422,3 @@
 msgid "Killing host route we defined at startup: "
-msgstr "Dödar värd-leden vi definerat i uppstarten: "
+msgstr "Dödar värd-routen vi definierade vid uppstart: "

Jag tror jag föredrar "värdrutt", men det är nog en smaksak. Vad tycker
du?

 
@@ -1454,3 +1455,3 @@
 msgid "Checking loopback filesystems"
-msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet"
+msgstr "Kontrollerar loopback-filsystemet"

filsystemeN


@@ -1459,3 +1460,3 @@
 msgid "Bringing up route %s: "
-msgstr "Sätter igång rutten %s: "
+msgstr "Sätter igång routen %s: "

Samma om "route" som innan.

 
@@ -1476,3 +1477,3 @@
 msgid "Starting UPS monitoring:"
-msgstr "Startar UPS kontrollör:"
+msgstr "Startar UPS övervakning:"

Särskrivning. "UPS-övervakning".
 

@@ -1497,3 +1498,3 @@
 msgid "Loading %s console support: "
-msgstr "Läser in %s konsol stöd: "
+msgstr "Läser in %s konsolstöd: "

Särskrivning, och ett l för lite i konsoll. Vad var det för fel på mitt
förslag med "Läser in konsollstöd för %s" för att komma runt
särskrivningsproblemet? Återigen hade det underlättat om du hade bemött
kommentarerna och sagt vad du tyckte.

 
@@ -1525,3 +1526,3 @@
 msgid "Shutting down HylaFAX queue manager: "
-msgstr "Stänger ner HylaFAX kö-hanterare: "
+msgstr "Stänger ner HylaFAX köhanterare: "

Särskrivning. "HylaFAX-köhanterare".
 

@@ -1629,3 +1630,3 @@
 msgid "Adding local broadcast host route: "
-msgstr "Lägger till lokal värd sändnings led: "
+msgstr "Lägger till lokal broadcast host route: "

Det här blev inget bra, tycker jag. "host" brukar vi översätta med
"värd". "broadcast-värdrutt" var mitt förslag. Gillade du inte det? Hade
hjälpt om du hade sagt vad du tyckte istället för att bara ändra till
något annat i det tysta.

 
@@ -1633,3 +1634,3 @@
 msgid "'suspend' accepts additional arguments which are passed to
ftpshut(8)"
-msgstr "'uteslut' godtar tilläggs argument skickade till ftpshut(8)"
+msgstr "'avstäng' godtar tilläggsargument skickade till ftpshut(8)"

Jag har för mig att jag påpekade att "suspend" här kunde vara ett
kommando. I så fall ska det naturligtvis inte översättas. Är du *säker*
på att det inte är ett kommando?
 

@@ -1717,3 +1718,3 @@
 msgid "Shutting down NFS file locking services: \n"
-msgstr "Avslutar NIS-fillåsning tjänster: \n"
+msgstr "Avslutar NIS-fillåsningtjänster: \n"

NFS och inte NIS. Det här missade jag nog i min förra granskning.

 
@@ -1767,3 +1768,3 @@
 msgid "CardName: %s\n"
-msgstr "KortNamn: %s\n"
+msgstr "kortnamn: %s\n"

Varför inte ett stort K?

 
@@ -1792,3 +1793,3 @@
 msgid "Starting routed (RIP) services: "
-msgstr "Startar routed (RIP) tjänster: "
+msgstr "Startar tjänster för RIP: "

Inte vilka tjänster som helst, utan routed-tjänster.


Här är dessutom ett meddelande som jag såg precis:
#: etc/rc.d/init.d/nfslock:65
msgid "Shutting down NFS statd: "
msgstr "Avslutar NfS statd: "

Varför litet F?


Det finns åtskilliga saker som jag påpekade i min tidigare granskning
och som jag ser att du inte har ändrat. Det är din översättning och du
behöver naturligtvis inte ändra, men jag skulle helst ändå se att du
svarade på granskningskommentarerna en och en och talade om vad du
tyckte och vad du har ändrat till, eller varför du inte har ändrat. På
så sätt får man ju en diskussion om översättningarna, och det är ju hela
vitsen med den här listan. Får man ingen diskussion eller feedback
tycker jag personligen att det känns ganska meningslöst att granska.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.