Re: Mandrake initscripts

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-18 05:12:57

Fuad Sabnovic wrote:
> Till alla: glömm den förra mail. Här är yttligare ändringar.
> 
> >From: "Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.pp.se>
> 
> >Vem har gjort det egentligen?  Du eller Christian?
> 
> Den var 60% färdig, så jag byggde på en del!

Den var 100% färdig. För Red Hat då alltså. Möjligtvis var den inte
färdig efter de ändringar och tillägg av initscripts som Mandrake har
gjort.


> > > #: ../rc.d/init.d/functions:141 ../rc.d/init.d/functions:168
> > > #, c-format
> > > msgid "%s: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program}\n"
> > > msgstr "%s: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}\n"
> >
> > Hmm, "nicenivå".  Skall vi kalla det så?  Jag kan inte komma ihåg att
> > vi diskuterat det förut.  Någon annan som minns?
> 
> Tyvär så hängde denna uttryck med i orginal översättning villket jag inte såg
> :)

Nicenivå hade jag med i den version av initscripts som jag skickade till
listan tidigare, vill jag minnas. Jag tycker att det är en helt okej
översättning. "level" översätts ju till att börja alltid med "nivå".
"nice" är ett väldigt unixtekniskt uttryck, som har fått en speciell
betydelse. Att översätta det skulle nog inte vara så lyckat, tror jag.
Vad har du för förslag, Göran?


> > > #: etc/rc.d/init.d/named:87
> > > #, c-format
> > > msgid "Usage: %s {start|stop|status|restart|cond-restart|reload|probe}\n"
> > > msgstr "Användning: %s {start|stop|status|restart|condrestart|reload}\n"
> 
> samma som ovan

Nej. Detta meddelande ser inte ut på samma sätt i Red Hats initscripts,
så jag hävdar att jag är oskyldig.


> > > #. NOTE TO TRANSLATORS: This string is diplayed before the loading of the
> > > #. console font; so for non latin-1 languages it must be written in
> > > #. ASCII transliteration, or left in English
> > > #.
> > > #: ../rc.d/rc.sysinit:45
> > > msgid "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
> > > msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."
> >
> > Hallå där, läs kommentaren!
> 
> samma som ovan

Det här meddelandet är identiskt med det i Red Hat, men där finns inte
denna kommentar. Tål kanske att undersökas.


> > > #: ../rc.d/rc.sysinit:604
> > > msgid "Checking loopback filesystems"
> > > msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet"
> >
> > Det där felplacerade diskkvoter igen.
> >
> > > #: ../rc.d/rc.sysinit:561
> > > msgid "Checking filesystems"
> > > msgstr "Kontrollerar diskkvoter på filsystem"
> >
> > Det där med "diskkvoter" ...
> samma som ovan

Dessa meddelanden finns inte i denna form i Red Hat, så jag hävdar att
jag är oskyldig.


> För övrigt var det mina fel (tror jag) och är rättade nu :)

Aha, ser man på!


;-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.