Re: Mandrake initscripts

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-18 21:23:42

Christian Rose writes:
> "Stänger ner" upplever jag används ofta om
> processer där man försöker göra en möjligtvis utdragen men kontrollerad
> avstängning.

Jag tror att "stänger ner" är en relativt ny lite svengelsk import.
Det ursprungliga uttrycket är "stänger av".  "Stänger ner" är
förhållandevis etablerat, jag ifrågasätter inte det.  Men å andra
sidan ser jag nog ingen fördel med det utan skulle gärna se "stänger
av" i alla lägen.

> > Kan man stänga ner eller upp??

Det där var å andra sidan inte riktigt relevant.  Bara för att man kan
"stänga av" kan man inte "stänga på".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.