Re: glib

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-05 23:26:41

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > ...  Vad är det egentligen
> > de skriver ut?
> 
> För att ta exemplet i meddelandet:
> ê
>   ^^^

Jo, det ser jag, men jag menade vad det är som %s ersätts med.  Det
skulle kunna vara en ensam siffra, och då vore det faktiskt fel, eller
åtminstone klart missvisande, med "tal".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.