Re: glib

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-04-05 10:37:10

2001-04-05T02:54:14+0200, Christian Rose ->
> Här är en ny översättning, glib. Ta gärna en titt. Hela filen finns även
> på http://www.menthos.com/po/gnome/glib.sv.po

Oj, glib har ju inte haft några strängar förut, eller har de bara inte
varit markerade?

> #: gfileutils.c:293
> #, c-format
> msgid "Error reading file '%s': %s"
> msgstr "Fel vid läsning av filen \"%s\": %s"
> 
> #: gfileutils.c:350
> #, c-format
> msgid "Failed to read from file '%s': %s"
> msgstr "Misslyckades med att läsa från filen \"%s\": %s"

Vad är det för skillnad att läsa en fil och att läsa från en fil?

> #: gmarkup.c:302
> #, c-format
> msgid "Error on line %d char %d: %s"
> msgstr "Fel på rad %d tecken %d: %s"

Är char=kolumn?

> #: gmarkup.c:475
> #, c-format
> msgid ""
> "Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
> "begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
> "it as &"
> msgstr ""
> "Tecknet \"%s\" är inte giltigt i början på ett enhetsnamn; tecknet & inleder "
> "en enhet; om denna ampersand inte ska vara en enhet måste du skriva om det "
> "som &"

Jag tycker man ska byta ; mot . i den svenska översättningen, annars får
man ju slut på luft när man läser det. :)

> #, c-format
> msgid "Entity name '%s' is not known"
> msgstr "Enhetsnamnet \"%s\" är inte känt"

Eller "okänt".

> #: gmarkup.c:565
> msgid ""
> "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
> "character without intending to start an entity - escape ampersand as &"
> msgstr ""
> "Enheten slutade inte med ett semikolon; troligtvis använde du en ampersand "
> "utan att avse att starta en enhet - skriv om ampersanden som &"

Absolut förbjudet enligt mig att använda - (—) i svenskan, använd
komma eller punkt i stället.

> #: gmarkup.c:664
> msgid ""
> "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
> "ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
> "as &"
> msgstr ""
> "Teckenreferensen slutade inte med ett semikolon; troligtvis använde du en "
> "ampersand utan att avse att starta en enhet - skriv om ampersanden som &"

Här också.

> #: gmarkup.c:899 gmarkup.c:927 gmarkup.c:958
> msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
> msgstr "Ogiltig UTF-8-kodad text"

Här bör man nog skriva ogiltigT, det är ju kodningen, inte texten, som
är ogiltig. Originalet är tvetydigt.

> #, c-format
> msgid ""
> "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
> "element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
> "character in an attribute name"
> msgstr ""
> "Udda tecken \"%s\", förväntade ett \">\"- eller \"/\"-tecken för att sluta "
> "starttaggen för elementet \"%s\", eller ett valfritt attribut; du kanske "
> "använde ett ogiltigt tecken i ett attributnamn"

För mycket semikolon igen.

> #: gmarkup.c:1431
> #, c-format
> msgid ""
> "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
> "begin an element name"
> msgstr ""
> "\"%s\" är inte ett giltigt tecken efter tecknen \"</\"; \"%s\" får inte "
> "inleda ett elementnamn"

Jag gillar helt enkelt inte semikolon i tid och otid. Det finns på fler
ställen, men jag orkar inte lista dem.

> #: gmarkup.c:1667
> msgid ""
> "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
> "name; no attribute value"
> msgstr ""
> "Dokumentet tog oväntat slut efter likamedtecknet som följde attributnamnet; "
> "inget attributvärde"

Likhetstecken heter det väl? Eller skriv ut "=".

> #: gshell.c:69
> msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
> msgstr "Citerad text börjar inte med citationstecken"
> 
> #: gshell.c:159
> msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
> msgstr "Ensamt citattecken på kommandoraden eller annan skalciterad text"

Här säger du citattecken, på raden ovan citationstecken. Jag röstar på
citationstecken.

> #: gshell.c:519
> #, c-format
> msgid "Text ended just after a '' character. (The text was '%s')"
> msgstr "Texten slutade efter ett \"\"-tecken (texten var \"%s\")."

Hur tänker du här, i originalet står det '', är det samma som "?

> #: gspawn-win32.c:840 gspawn.c:896
> #, c-format
> msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
> msgstr "Misslyckades med att läsa från barnrör (%s)"

"...från rör till barnet" kanske, det är ju inte röret som är ett barn.

> #: gspawn-win32.c:979 gspawn.c:1209
> #, c-format
> msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
> msgstr "Misslyckades med att skapa rör för kommunikation med barnprodess (%s)"

proCess

> #: gspawn.c:288
> #, c-format
> msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
> msgstr "Oväntat fel i select() vid inläsning av data från en barnprocess (%s)"

inläsning -> läsning

> #: gspawn.c:964
> #, c-format
> msgid "Failed to fork (%s)"
> msgstr "Misslyckades med att grena (%s)"

Hmmm, grena? Jag skulle inte förstå det med en gång i alla fall :)
"Misslyckades med \"fork\" (%s)" i stället kanske?

> #: gspawn.c:1130
> #, c-format
> msgid "Failed to fork child process (%s)"
> msgstr "Misslyckades med att grena barnprocess (%s)"

Här är det ju frågan om att en barnprocess skapas, inte att en
befintlig barnprocess delas.
"Misslyckades med att skapa barnprocess (%s)" är mitt förslag.

> #: gspawn.c:1159
> #, c-format
> msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att läsa tillräckligt med data från barn-pid-röret (%s)"

Vad är en "child pid pipe"? Är det helt enkelt fråga om röret till
barnprocessen?

Gött jobbat menthos!

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.