Re: glib

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-05 12:10:05

Veronica Loell wrote:
> #: gfileutils.c:403
> #, c-format
> msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att få tag i attributen till filen \"%s\": fstat() "
> "misslyckades: %s"
> 
> --- "få tag på"

Okej.


> #: gmarkup.c:465
> msgid ""
> "Empty entity '&;' seen; valid entities are: & " < >
> '"
> msgstr ""
> "Tomma enheten \"&;\" hittades, giltiga enheter är: & " < >
> "
> "'"
> 
> --- "tom enhet" eller "den tomma enheten"

För en gångs skull gör jag som Göran och kör obestämt. Det är inte en
speciell tom enhet som avses, utan mer vilken tom enhet som helst.

"Tom enhet \"&;\"" alltså. Tack!


> #: gmarkup.c:475
> #, c-format
> msgid ""
> "Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the &
> character "
> "begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity,
> escape "
> "it as &"
> msgstr ""
> "Tecknet \"%s\" är inte giltigt i början på ett enhetsnamn; tecknet &
> inleder "
> "en enhet; om denna ampersand inte ska vara en enhet måste du skriva om
> det "
> "som &"
> 
> --- ampersand har en svensk översättning men ni kanske inte använder den?
> "et-tecken"
> --- ett alternativ skulle kanske vara "om detta &-tecken"

Ja, "ampersand" fanns tydligen inte i ordlistan, det var jag som yrade.
"&-tecken" är klart bättre, det kan knappast missförstås ("et-tecken"
kände i alla fall inte jag till att det hette). Tack!


> #: gmarkup.c:555
> #, c-format
> msgid "Entity name '%s' is not known"
> msgstr "Enhetsnamnet \"%s\" är inte känt"
> 
> --- "okänt" istället för "inte känt"

Ja, det blir bättre. Jag ändrar.


> #: gmarkup.c:565
> msgid ""
> "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
> "character without intending to start an entity - escape ampersand as
> &"
> msgstr ""
> "Enheten slutade inte med ett semikolon; troligtvis använde du en
> ampersand "
> "utan att avse att starta en enhet - skriv om ampersanden som &"
> 
> --- se ovan

Jupp.


> #: gmarkup.c:611
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to parse '%s', which should have been a digit inside a character "
> "reference (ê for example) - perhaps the digit is too large"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att tolka \"%s\", som skulle ha varit en siffra inuti en
> "
> "teckenreferens (ê till exempel) - kanske siffran är för stor"
> 
> --- "nummer" istället för "siffra" kanske?

Eller kanske "tal". Jag tror jag ändrar till "tal".


> #: gmarkup.c:1099
> #, c-format
> msgid ""
> "Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of
> element "
> "'%s'"
> msgstr ""
> "Udda tecken \"%s\", förväntade ett \">\"-tecken för att sluta starttaggen
> "
> "för elementet \"%s\""
> 
> --- är det verkligen odd (udda) inte odd (konstigt/felaktigt)?
> --- "ett \">\"-tecken förväntades för att avsluta starttaggen"

"Udda" -> "Konstigt"
Och jag använder din formulering.


> #: gmarkup.c:1189
> #, c-format
> msgid ""
> "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element
> '%s'"
> msgstr ""
> "Udda tecken \"%s\", förväntade ett \"=\" efter attributnamnet \"%s\" till
> "
> "elementet \"%s\""
> 
> --- "odd", se ovan, "ett \"=\" förväntades efter attributnamnet"

Ja.


> #: gmarkup.c:1230
> #, c-format
> msgid ""
> "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag
> of "
> "element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
> "character in an attribute name"
> msgstr ""
> "Udda tecken \"%s\", förväntade ett \">\"- eller \"/\"-tecken för att
> sluta "
> "starttaggen för elementet \"%s\", eller ett valfritt attribut; du kanske
> "
> "använde ett ogiltigt tecken i ett attributnamn"
> 
> --- "odd" som ovan, omskrivning av "förväntade ..." som ovan

Yes box.


> #: gmarkup.c:1302
> #, c-format
> msgid ""
> "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign
> when "
> "giving value for attribute '%s' of element '%s'"
> msgstr ""
> "Udda tecken \"%s\", förväntade ett startcitattecken efter likamedtecknet
> när "
> "värdet av attributet \"%s\" till elementet \"%s\" gavs"
> 
> --- "odd" se ovan, omskrivning at "förväntade ..." enligt ovan

Jajamän.


> --- "tilldelades" istället för "gavs" kanske?

Kanske det ja. Jag ändrar. Tack!


> #: gmarkup.c:1468
> #, c-format
> msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
> msgstr "Elementet \"%s\" var stängt, inget element är öppet just nu"
> 
> --- "för tillfället" istället för "just nu"

Ja. 


> #: gmarkup.c:1488
> #, c-format
> msgid ""
> "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the
> "
> "allowed character is '>'"
> msgstr ""
> "\"%s\" är inte ett giltigt tecken efter stängelementnamnet \"%s\"; det "
> "tillåtna tecknet är \">\""
> 
> --- "det giltiga tecknet ..."

Okej.


> #: gmarkup.c:1637 gmarkup.c:1680
> #, c-format
> msgid ""
> "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last
> "
> "element opened"
> msgstr ""
> "Dokumentet tog oväntat slut med fortfarande öppna element - \"%s\" var
> det "
> "senast öppnade elementet"
> 
> ---"...slut då element fortfarande var öppna..."

Okej.


> #: gmarkup.c:1667
> msgid ""
> "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute
> "
> "name; no attribute value"
> msgstr ""
> "Dokumentet tog oväntat slut efter likamedtecknet som följde
> attributnamnet; "
> "inget attributvärde"
> 
> --- obestämd form i den engelska översättningen "ett attributnamn"


> #: gspawn-win32.c:364
> msgid ""
> "Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
> "process"
> msgstr ""
> "Oväntat fel i g_io_channel_win32_poll() vid inläsning av data från "
> "barnprocessen"
> 
> --- obestämd form i det engelska meddelandet, "en barnprocess"

Oki


> --- jag tycker att "barnprocess" låter lite konstigt, men ni kanske
> använder
> --- det istället för "dotterprocess"?

"dotterprocess" har jag inte hört tidigare, och min erfarenhet är att
"barn" och "förälder" används rätt flitigt i dessa sammanhang.
Programmerare talar iaf om "barn".

Det blir ju också lite mer jämlikt på det sättet :-)


> #: gspawn-win32.c:979 gspawn.c:1209
> #, c-format
> msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
> msgstr "Misslyckades med att skapa rör för kommunikation med barnprodess
> (%s)"
>                                   ^
>                                   c

I c

Tack!


> #: gspawn.c:964
> #, c-format
> msgid "Failed to fork (%s)"
> msgstr "Misslyckades med att grena (%s)"
> 
> -- inte "förgrena"?

Jag är nästan helt säker på att vi har använt "grena" tidigare. Jag
låter det vara så.


> #: gspawn.c:1130
> #, c-format
> msgid "Failed to fork child process (%s)"
> msgstr "Misslyckades med att grena barnprocess (%s)"
> 
> --- se ovan

Samma här.
Du ska ha bamsetack för din hjälp!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.