Re: glib

From: Veronica Loell (info_at_nakawe.se)
Date: 2001-04-05 08:17:06

#: gfileutils.c:403
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr ""
"Misslyckades med att få tag i attributen till filen \"%s\": fstat() "
"misslyckades: %s"

--- "få tag på"


#: gmarkup.c:465
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: & " < >
'"
msgstr ""
"Tomma enheten \"&;\" hittades, giltiga enheter är: & " < >
"
"'"

--- "tom enhet" eller "den tomma enheten"

#: gmarkup.c:475
#, c-format
msgid ""
"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the &
character "
"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity,
escape "
"it as &"
msgstr ""
"Tecknet \"%s\" är inte giltigt i början på ett enhetsnamn; tecknet &
inleder "
"en enhet; om denna ampersand inte ska vara en enhet måste du skriva om
det "
"som &"

--- ampersand har en svensk översättning men ni kanske inte använder den?
"et-tecken"
--- ett alternativ skulle kanske vara "om detta &-tecken"

#: gmarkup.c:555
#, c-format
msgid "Entity name '%s' is not known"
msgstr "Enhetsnamnet \"%s\" är inte känt"

--- "okänt" istället för "inte känt"

#: gmarkup.c:565
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as
&"
msgstr ""
"Enheten slutade inte med ett semikolon; troligtvis använde du en
ampersand "
"utan att avse att starta en enhet - skriv om ampersanden som &"

--- se ovan

#: gmarkup.c:611
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%s', which should have been a digit inside a character "
"reference (ê for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"Misslyckades med att tolka \"%s\", som skulle ha varit en siffra inuti en
"
"teckenreferens (ê till exempel) - kanske siffran är för stor"

--- "nummer" istället för "siffra" kanske?

#: gmarkup.c:1099
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of
element "
"'%s'"
msgstr ""
"Udda tecken \"%s\", förväntade ett \">\"-tecken för att sluta starttaggen
"
"för elementet \"%s\""

--- är det verkligen odd (udda) inte odd (konstigt/felaktigt)?
--- "ett \">\"-tecken förväntades för att avsluta starttaggen"

#: gmarkup.c:1189
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element
'%s'"
msgstr ""
"Udda tecken \"%s\", förväntade ett \"=\" efter attributnamnet \"%s\" till
"
"elementet \"%s\""

--- "odd", se ovan, "ett \"=\" förväntades efter attributnamnet"

#: gmarkup.c:1230
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag
of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
"Udda tecken \"%s\", förväntade ett \">\"- eller \"/\"-tecken för att
sluta "
"starttaggen för elementet \"%s\", eller ett valfritt attribut; du kanske
"
"använde ett ogiltigt tecken i ett attributnamn"

--- "odd" som ovan, omskrivning av "förväntade ..." som ovan

#: gmarkup.c:1302
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign
when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Udda tecken \"%s\", förväntade ett startcitattecken efter likamedtecknet
när "
"värdet av attributet \"%s\" till elementet \"%s\" gavs"

--- "odd" se ovan, omskrivning at "förväntade ..." enligt ovan
--- "tilldelades" istället för "gavs" kanske?

#: gmarkup.c:1468
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "Elementet \"%s\" var stängt, inget element är öppet just nu"

--- "för tillfället" istället för "just nu"

#: gmarkup.c:1488
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the
"
"allowed character is '>'"
msgstr ""
"\"%s\" är inte ett giltigt tecken efter stängelementnamnet \"%s\"; det "
"tillåtna tecknet är \">\""

--- "det giltiga tecknet ..."

#: gmarkup.c:1637 gmarkup.c:1680
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last
"
"element opened"
msgstr ""
"Dokumentet tog oväntat slut med fortfarande öppna element - \"%s\" var
det "
"senast öppnade elementet"

---"...slut då element fortfarande var öppna..."

#: gmarkup.c:1667
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute
"
"name; no attribute value"
msgstr ""
"Dokumentet tog oväntat slut efter likamedtecknet som följde
attributnamnet; "
"inget attributvärde"

--- obestämd form i den engelska översättningen "ett attributnamn"

#: gspawn-win32.c:364
msgid ""
"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
"process"
msgstr ""
"Oväntat fel i g_io_channel_win32_poll() vid inläsning av data från "
"barnprocessen"

--- obestämd form i det engelska meddelandet, "en barnprocess"
--- jag tycker att "barnprocess" låter lite konstigt, men ni kanske
använder
--- det istället för "dotterprocess"?

#: gspawn-win32.c:979 gspawn.c:1209
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr "Misslyckades med att skapa rör för kommunikation med barnprodess
(%s)"
                                  ^
                                  c

#: gspawn.c:964
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
msgstr "Misslyckades med att grena (%s)"

-- inte "förgrena"?

#: gspawn.c:1130
#, c-format
msgid "Failed to fork child process (%s)"
msgstr "Misslyckades med att grena barnprocess (%s)"

--- se ovan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.