Re: chatt (var Re: glossary)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-05 11:36:22

peter karlsson wrote:
> > Vadå "inte ska"?
> 
> Jag tycker det är dumt att låna in *nya* ord för att beskriva något vi
> redan har beskrivet på svenska, oavsett sammanhang. När det inte finns
> något bra svenskt ord som beskriver funktionen, vilket ofta händer, så
> kan man diskutera om man skall använda ett lånord, eller konstruera ett
> svenskt ord.

Jag håller med dig, men den diskussionen gäller som sagt bara *nya* ord.
Jag tycker inte "chatt" och "chatta" är nytt - det var det på den tiden
innan Internet gick från att vara helt okänt för allmänheten till att
gemene man skaffade modem, eller åtminstone Internet blev känt genom
medier för de flesta (säg runt 1995). Idag är det ett accepterat svenskt
ord som finns i de flestas vokabulär, som man använder i TV, radio och
media (och TV-reklam) utan att blinka, och det finns tom i ordlistor
sedan flera år som du såg.

Jag anser att ordet är väl etablerat, och definitivt inte "nytt" längre.
Därmed är hela denna debatt ganska ointressant.


> Vad gäller alla exemplen som dragits fram så gäller de ord som lånats
> in för länge++ sedan. De finns redan här, och det är inte något att
> göra åt, problemet är alla de nya onödiga inlånen, det är de jag
> försöker undvika.

Så det enda vi är oense om är vad som är nytt. Jag anser att ord som
används av en bred allmänhet och som finns i ordlistor sedan flera år
tillbaka har tappat sitt nyhetsvärde ganska markant.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.