Re: chatt (var Re: glossary)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-05 11:26:11

peter karlsson wrote:
> > Ja, det kan vara dumt att citera något som får ens påstående om att ett
> > uttryck inte ska accepteras, eller ens är accepterat, som taget ur
> > luften.
> 
> Citat är till för att påminna om vad som skrevs, inte för att återge
> hela det tidigare brevet.

Och det gäller att citera väl och ta med väsentliga bitar. Utdraget ur
ordlistan tyckte både jag och rhult och säkerligen fler var en viktig
del i debatten, som du valde att helt ignorera.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.