glib

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-05 22:15:25

> #: gconvert.c:421
> #, c-format
> msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
> msgstr "Kan inte konvertera reserven \"%s\" till kodningen \"%s\""

Vad är "fallback" egentligen här?  Jag får intryck av att det snarast
är något slags skönsvärde (standardvärde), men jag inser inte riktigt
vad det skulle vara.

Det känns dock osannolikt att "reserv" skulle vara ett riktigt ord.

> #: gfileutils.c:403
> #, c-format
> msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att få tag i attributen till filen \"%s\": fstat() "
> "misslyckades: %s"

"Misslyckades ... misslyckades ..." blir lite tjatigt.  (Ja, jag vet
att de är lika tjatiga på engelska.)  Varför inte ändra lite?

  Kunde inte få tag ... fstat() misslyckades ...

> #: gfileutils.c:429
> #, c-format
> msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
> msgstr "Misslyckades med att öppna filen \"%s\": fdopen() misslyckades: %s"

Motsvarande.

> #: gmarkup.c:465
> msgid ""
> "Empty entity '&;' seen; valid entities are: & " < > '"
> msgstr ""
> "Tomma enheten \"&;\" hittades, giltiga enheter är: & " < > "
> "'"

"Tom enhet ..." eller möjligen "En tom enhet ..." skulle jag vilja
inleda med.

> #: gmarkup.c:1468
> #, c-format
> msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
> msgstr "Elementet \"%s\" var stängt, inget element är öppet just nu"

"Stängdes" är nog mer rätt än "var stängt".

> #: gmarkup.c:1477
> #, c-format
> msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
> msgstr ""
> "Elementet \"%s\" var stängt, men det element som är öppet just nu är \"%s\""

D:o.

> #: gshell.c:519
> #, c-format
> msgid "Text ended just after a '' character. (The text was '%s')"
> msgstr "Texten slutade efter ett \"\"-tecken (texten var \"%s\")."

Hmm, vad är det för tecken man slutar efter egentligen?  En apostrof
(')?  I så fall skall den ju inte översättas till citationstecken just
den här gången.  Men varför är det då två?  Har du koden lätt
tillgänglig?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.