Re: glossary

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-01 21:15:16

Martin Norbäck wrote:
> > > > #. "In reference to a computing device or a program, unable to communicate with or be controlled by a computer. In reference to one or more computers, being disconnected from a network. "
> > > > msgid "Offline"
> > > > msgstr "Frånkopplad"
> > > >
> > > > #. "In reference to a computing device or a program, activated and ready for operation; connected to or being controlled by a system. "
> > > > msgid "Online "
> > > > msgstr "Ansluten "
> > >
> > > Kan vi inte välja matchande ord även på svenska?  Från- och
> > > uppkopplad, eller ansluten och oansluten?
> >
> > Kanske det. Vad tycker du, norpan?
> > Jag tycker det är bra, anledningen till att jag är tveksam är att det
> > påeverkar en hel del existerande översättningar (gnomeicu och gabber för
> > att nämna bara en del).
> 
> Eftersom det var jag som kom på översättningarna ansluten och
> frånkopplad så tycker jag naturligtvis att de är bra :)

Okej. Ja, fler än du verkar gilla dem, så jag låter det vara så.


> > > > #. "The concept that a user's data, such as stored files and e-mail, is not to be examined by anyone else without that user's permission. "
> > > > msgid "Privacy"
> > > > msgstr "Persondataskydd"
> > >
> > > Jag tycker inte riktigt om den översättningen.  Det ser ut som det
> > > handlar om personuppgifter vilket det ju inte behöver göra.  Återigen
> > > kommer jag inte på något riktigt bra svenskt ord.
> >
> > Ok, då låter jag det vara så länge och bollar frågan vidare till listan.
> > Vad tycker folk?
> 
> "Integritet" kanske? Eller "hemlighållande". Kanske "ostördhet". Vad
> sägs om "privatliv"?

Vad tycker folk? Hur översätts "privacy" bäst?


> > > > #. "A control used to set a value and give a visual indication of the setting"
> > > > msgid "slider "
> > > > msgstr "rullningslist "
> > >
> > > Kallas det också "rullningslist"?  Det är ju inte samma sak som
> > > "scrollbar".  Fast vad heter det på svenska?
> >
> > Det här är en gammal diskussion. Jag vet inte om det var här på listan
> > eller om det var på IRC, men jag vill minnas att vi kom fram till att
> > "vertikal rullningslist" eller bara "rullningslist" var den bästa
> > lösningen.
> 
> Jag anser: "skjutmått". Man kan i alla fall fundera på det.

Jag tycker precis som rhult: ett skjutmått utan millimeterskala är inget
skjutmått... däremot är "skjutreglage" bra. Jag ändrar till
skjutreglage.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.