Re: glossary

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-04-01 14:32:36

Martin Norbäck:

> Jag anser: "skjutmått". Man kan i alla fall fundera på det.

"Skjutmått"? *g* Det var ju t.o.m bättre än "fönsterhiss" som en kompis
föreslog.

Nej, "rullningslist" är mer inarbetat (jfr Datatermgruppen).

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.