Re: gdm2 podiff

From: Dennis Bjorklund (db_at_zigo.dhs.org)
Date: 2001-03-10 07:08:34

On Sat, 10 Mar 2001, Christian Rose wrote:

> > N msgid "Select how relaxed permissions are"
> > N msgstr "Välj hur avslappnade rättigheterna är"
>
> "Generösa rättigheter" är kanske bättre än "avslappnade rättigheter"?
> Vad tycker folk?

Ja, det skall absolut inte vara avslappnade.

Jag förstår inte sammanhanget riktigt. I vissa sammanhang kan man säga
lättade restriktioner, men man kan knappast säga lättade rättigheter (?).

Kanske (ut)vidgade rättigheter är det bästa om det passar in? Eller bättre
utökade rättigheter? Jag röstar på det sistnämnda.

-- 
/Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.