Re: versttning av sawfish

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-10 01:23:17

Martin Norbäck wrote:
> Här är en pinfärsk översättning ac sawfish (en fönsterhanterare).
> Här finns mycket underliga strängar man kan diskutera så det är bara att
> sätta igång :)
> 
>         n.

Utmaningen antagen. =)


> # Swedish translation of the Sawfish window manager
> # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.

2001 då? =)


> "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

Har vi inte standardiserat på att skriva "8bit" utan bindestreck?


> #. ../scripts/sawfish-about.jl
> msgid "and many others..."
> msgstr "Och många fler..."

litet o kanske.
Fast hela meningen skulle kanske vara "med flera..."?


> #. ../scripts/sawfish-about.jl
> msgid "Sawfish manages your windows extensibly."
> msgstr "Sawfish hanterar dina fönster utbyggbart."

Konstig översättning?


> #. ../themer/themer.in
> msgid "Reload themes in window manager after saving."
> msgstr "Ladda om teman i fönsterhanteraren efter sparning."

Jag brukar använda "läs om" istället för "ladda om".


> #. ../themer/themer.in
> msgid "[bottom]"
> msgstr "[underkant]"

nederkant är kanske bättre?


> #. ../themer/themer.in
> #, c-format
> msgid "Added pattern `%s'"
> msgstr "Lade till mönster \"%s\""

För att återknyta till en gammal diskussion... "mönstret".


> #. ../themer/themer.in
> #, c-format
> msgid "Added frame `%s'"
> msgstr "Lade till ram \"%s\""

ramen isf.


> #. ../themer/themer.in
> #, c-format
> msgid "Added frame type `%s'"
> msgstr "Lade till ramtyp \"%s\""

ramtypen isf.


> #. ../themer/themer.in
> #, c-format
> msgid "Saved as `%s'"
> msgstr "Sparade som \"%s\""

Inte "Sparat som \"%s\""? Vad är sammanhanget?


> #. ../themer/themer.in
> #, c-format
> msgid "Generated theme in directory `%s'"
> msgstr "Genererade tema i katalog \"%s\""

temaT i katalogEN (om du gillar att vara lite bestämd, som jag)


> #. ../themer/themer.in
> #. ../themes/Crux/theme.jl
> msgid "Crux Theme"
> msgstr "Crux-tema"

"Temat Crux" kanske.


> #. ../themes/Crux/theme.jl
> msgid ""
> "Accent color for focused windows (if unset uses the GTK+ selection color)."
> msgstr ""
> "Accentfärg för fokuserade fönster (om det inte är satt, använd GTK+:s "
> "markeringsfärg)."

"om det inte är inställt används GTK+:s markeringsfärg"?


> #. ../themes/gradient/theme.jl
> msgid "horizontal"
> msgstr "Horisontell"
> 
> #. ../themes/gradient/theme.jl
> msgid "vertical"
> msgstr "vertikal"

litet h isf. Men "vågrät" och "lodrät" är kanske bättre? Vi använder de
på andra ställen.


> #. ../themes/gradient/theme.jl
> msgid "Direction of gradient in `gradient' frame style."
> msgstr "Riktning på färgskala i ramstilen \"gradient\"."

Ser man på, här är det bestämt =)


> #. ../themes/mono/theme.jl
> msgid "Mono Theme"
> msgstr "Mono-tema"

Temat Mono... tycker jag


> #. ../themes/mono/theme.jl
> msgid "Color of inactive frames (if unset use GTK+ background color)."
> msgstr ""
> "Färg på inaktiva ramar (om den inte är satt, använd GTK+:s bakgrundsfärg)."
> 
> #. ../themes/mono/theme.jl
> msgid "Color of active frames (if unset use GTK+ selection color)."
> msgstr ""
> "Färg på aktiva ramar (om den inte är satt, använd GTK+:s markeringsfärg)."

Se min tidigare rekommendation.


> #. ../themes/mono/theme.jl
> msgid "Text is \\w justified in window titles."
> msgstr "Text är \\w i fönstertitlar."

justerad hur?


> #. ../themes/smaker/theme.jl
> msgid "SMaker Theme"
> msgstr "SMaker-tema"

Temat SMaker


> #. ../themes/smaker/theme.jl
> msgid "Use black-on-white button images."
> msgstr "Använd svart-på-vita knappbilder."

svartvita?


> #. ../themes/smaker/theme.jl
> msgid "Bar image for unfocused windows."
> msgstr "Tubbild för ej fokuserade fönster."

ofokuserade. Jag gillar inte "ej".
Och vad är "tubbild"?


> #. ../lisp/sawfish/ui/widgets/keymap.jl
> #. ../lisp/sawfish/gtk/widgets/alist.jl
> msgid "Key"
> msgstr "Tangenter"

"Tangent" väl?


> #. ../lisp/sawfish/gtk/widgets/list.jl
> msgid "Delete"
> msgstr "Radera"

Ick Ick Ick!
"Ta bort" har vi väl standardiserat på?


> #. ../lisp/sawfish/gtk/widgets/list.jl
> msgid "Edit..."
> msgstr "Ändra..."

Redigera?


> #. ../lisp/sawfish/ui/layouts/keymaps.jl
> msgid "Context:"
> msgstr "Innehåll:"

Sammanhang kanske?


> #. ../lisp/sawfish/ui/widgets/workspace-geometry.jl
> #. ../lisp/sawfish/ui/widgets/gtk/workspace-geometry.jl
> msgid "Workspaces:"
> msgstr "Skrivbord:"

Sawfish skiljer mellan "workspaces", "viewports" och "desktops" vad jag
vet. Blir kanske rörigt om man blandar ihop dem i översättningen?


> #. ../lisp/sawfish/ui/widgets/keymap.jl
> msgid "Edit binding"
> msgstr "Ändra bindning"

Redigera?


> #. ../lisp/sawfish/wm/focus.jl
> msgid "Does click-to-focus mode pass the click through to the window."
> msgstr "Skickar \"click-to-focus\"-läget vidare klicket till fönstret."

"click-to-focus" är väl översatt någon annanstans? Då ska det kanske
vara översatt här också?


> #. ../lisp/sawfish/wm/frames.jl
> msgid "Automatically reload themes when they are updated."
> msgstr "Ladda automatiskt om teman när de uppdateras."

"Läs om" tycker jag =)


> #. ../lisp/sawfish/wm/frames.jl
> msgid "Default font: \\w"
> msgstr "Standardtypsnitt:"

Hmm, \\w?


> #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> msgid ""
> "Keymap containing bindings active when the pointer is in the root window\n"
> "(or when no window is focused)."
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när pekaren är i rotfönstret\n"
> "(eller när inget fönster är fokuserat)."
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> msgid ""
> "Keymap containing bindings active when the pointer is in the title of\n"
> "a window. (Only mouse-bindings are evaluated in this map.)"
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när pekaren är i ett fönsters\n"
> "titelrad. (Endast musbindningar fungerar här.)"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> msgid ""
> "Keymap containing bindings active when the pointer is in the border of\n"
> "a window. (Only mouse-bindings are evaluated in this map.)"
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när pekaren är på en \n"
> "fönsterram. (Endast musbindningar fungerar här.)"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> msgid ""
> "Keymap containing bindings active when the pointer is in the close button\n"
> "of a window. (Only mouse-bindings are evaluated in this map.)"
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när pekaren är på ett fönsters\n"
> "stängknapp. (Endast musbindningar fungerar här.)"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> msgid ""
> "Keymap containing bindings active when the pointer is in the iconify\n"
> "button of a window. (Only mouse-bindings are evaluated in this map.)"
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när pekaren är på ett fönsters\n"
> "ikonifieringsknapp. (Endast musbindningar fungerar här.)"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> msgid ""
> "Keymap containing bindings active when the pointer is in the maximize\n"
> "button of a window. (Only mouse-bindings are evaluated in this map.)"
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när pekaren är på ett fönsters\n"
> "maximeringsknapp. (Endast musbindningar fungerar här.)"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> msgid ""
> "Keymap containing bindings active when the pointer is in the menu button\n"
> "of a window. (Only mouse-bindings are evaluated in this map.)"
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när pekaren är på ett fönsters\n"
> "menyknapp. (Endast musbindningar fungerar här.)"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> msgid ""
> "Keymap containing bindings active when the pointer is in the shade button\n"
> "of a window. (Only mouse-bindings are evaluated in this map.)"
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när pekaren är på ett fönsters\n"
> "skuggknapp. (Endast musbindningar fungerar här.)"

Jag ogillar engelskans vana att sätta slutpunkten innanför parantesen.
Finns det något sådant på svenska?


> #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> msgid "Motion threshold for mouse pointer: \\wpixels"
> msgstr "Rörelsetröskel för muspekaren: \\wpixels"

pixlar?


> #. ../lisp/sawfish/wm/stacking.jl
> msgid "Keep transient windows stacked above: \\w"
> msgstr "Håll tillfälliga fönster lagrade ovanpå."

\\w?

 
> #. ../lisp/sawfish/wm/window-anim.jl
> msgid "The default window animation mode: \\w"
> msgstr "Standard fönsteranimeringsläge: \\w"

Jag tycker detta luktar särskrivning. Om du inte gillar långa ord kan
det ju skrivas om som "Standardläge för fönsteranimering".


> #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> msgid ""
> "Give focus to windows even when they haven't asked for it.\n"
> "\n"
> "Windows should set the `accepts input' hint in their WM_HINTS property to "
> "show if they require the focus or not."
> msgstr ""
> "Ge fokus till fönster även om de inte bett om det.\n"
> "\n"
> "Fönster ska sätta tipset \"accepts input\" i sin WM_HINTS-egenskapslista för "
> "att visa huruvida de kräver fokus."

"sätta" -> "ställa in" tycker jag =)


> #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> msgid ""
> "Format to create unique window names.\n"
> "\n"
> "Has two arguments (NAME INDEX) applied to it."
> msgstr ""
> "Format att skapa unika fönsternamn.\n"
> "\n"
> "Tar två argument (NAME INDEX)."

"Format FÖR att" kanske...

NAMN INDEX?


> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> msgid "Virtual desktop configuration."
> msgstr "Virtuella skrivbordskonfiguration"

Syftningsfel? "Konfiguration av virtuella skrivbord" blir kanske bättre.


> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> msgid "When passing the first or last workspace: \\w"
> msgstr "Vid passering av det först eller sista skrivbordet: \\w"

förstA


> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> msgid "When passing the first or last workspace, while moving a window: \\w"
> msgstr ""
> "Vid passering av det först eller sista skrivbordet under "
> "fönsterförflyttning: \\w"

förstA


> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> msgid "Preserve empty workspaces in pager."
> msgstr "Reservera ett tomt skrivbord i pagern."

Ska "pager" inte översättas?


> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> #, c-format
> msgid "space %d"
> msgstr "space %d"

Var kommer detta in i bilden? Ska det inte översättas?


> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> msgid "Whether growing an already grown window grows it again."
> msgstr "Huruvida växning av ett redan växt fönster ska växas igen."

växning? Finns det ordet? =)

Den här meningen kan nog förbättras... jag har läst översättningen tio
gånger nu och hade fortfarande inte förstått det utan att ha originalet
tillhanda...


> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> msgid ""
> "Whether growing is considered to be maximization.  When you turn\n"
> "this on, you can use `unmaximize-window' or something similar to get\n"
> "back to the original size."
> msgstr ""
> "Huruvida växande fönster ska vara maximerade. När du sätter på\n"
> "detta, kan du använda \"unmaximize-window\" eller något liknande för\n"
> "att få tillbaka original storleken."> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> msgid "maybe"
> msgstr "kanske"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> msgid "always"
> msgstr "alltid"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> msgid "never"
> msgstr "aldrig"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> msgid ""
> "Whether and how to move the pointer when packing windows.\n"
> "\n"
> "`maybe' means that the pointer is moved along with the window, if the\n"
> "pointer was within the window area before packing.\n"
> "\n"
> "`always' warps the pointer to the center of the window if it isn't\n"
> "already in the window, then does like `maybe'.\n"
> "\n"
> "`never' means not to warp the pointer."
> msgstr ""
> "Om och hur pekaren ska flyttas vid fönsterpackning.\n"
> "\n"
> "\"maybe\" betyder att pekaren flyttas tillsammans med fönstret om\n"
> "pekaren var i fönstret innan packningen startade.\n"
> "\n"
> "\"always\" flyttar pekaren till mitten av fönstret om den inte redan\n"
> "är i fönstret, i så fall som \"maybe\".\n"
> "\n"
> "\"never\" betyder att pekaren aldrig flyttas."

Alternativen översattes ju raderna innan. Då ska väl namnen på de
översatta alternativen användas här...


> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/move-resize.jl
> msgid "opaque"
> msgstr "fylld"

Är det inte tvärtom? "Genomskinlig"?


> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/xterm.jl
> msgid "The program launched by the `xterm' command."
> msgstr "Programmet som ska startas med \"xterm\" kommandot."
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/xterm.jl
> msgid "Optional arguments given to the `xterm' command."
> msgstr "Extra argument till \"xterm\" kommandot"

"\"xterm\"-kommandot" tycker jag (bindestreck).


> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/audio-events.jl
> msgid "Play sound effects for window events."
> msgstr "Spela upp ljudeffekter för fönsterhändelser."
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/audio-events.jl
> msgid "Play sound effects for unmanaged windows."
> msgstr "Spela upp ljudeffekter för ignorerade fönster."

Här kanske "upp" är redundant...


> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/auto-raise.jl
> msgid "Raise windows when they are focused."
> msgstr "Höj fönster när de får fokuserade."

"när de får fokus" eller "är fokuserade"... men det blir inte dubbelt så
bra när man blandar =)


> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/edge-flip.jl
> msgid "viewport"
> msgstr "vy"

Innan kallades "viewport" för "skrivbordsvy".


> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/edge-flip.jl
> msgid "Milliseconds to delay before flipping: \\w"
> msgstr "Fördröjning i millisekunder innan överflippning: \\w"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/edge-flip.jl
> msgid "Warp pointer to opposite screen edge when flipping."
> msgstr "Flytta pekare till motsatta skärmkanten vid överflippning."

Ey killen flippa inte

;-P


> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/error-handler.jl
> msgid "standard-error"
> msgstr "standardfelutmatning"

"standard fel" brukar vi nog kalla det.


> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/shade-hover.jl
> msgid ""
> "Enable shade-hover mode.\n"
> "\n"
> "(Temporarily unshades windows while the mouse pointer is over them.)"
> msgstr ""
> "Använd skugg-svävningsläget.\n"
> "\n"
> "(Avskugga fönster tillfälligt medan pekaren är över dem.)"

Inget bindestreck i "skuggsvävningsläget".
Jag hade också ändrat "medan" -> "när".


> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/tooltips.jl
> msgid "Font used to display tooltips."
> msgstr "Font för visning av verktygstips."

Typsnitt!


> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/window-history.jl
> msgid "_Forget saved state"
> msgstr "_Glöm bort sparat läge"

"bort" är kanske onödigt här.


> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/window-history.jl
> msgid "Don't automatically remember details of transient windows."
> msgstr "Kom ej automatiskt ihåg detaljer för tillfälliga fönster."

Som sagt, jag tycker inte om "ej". =)


> #. ../lisp/sawfish/wm/gnome/integration.jl
> msgid "Invoke the GNOME control center from the `Customize' menu."
> msgstr "Starta GNOME:s kontrollpanel från \"Anpassa\" menyn."

\"Anpassa\"-menyn. Bindestreck.


> #. ../lisp/sawfish/wm/gnome/integration.jl
> msgid "_GNOME Help..."
> msgstr "_GNOME Hjälp..."

Hjälp om GNOME? Hjälp för GNOME?


> #. ../lisp/sawfish/wm/gnome/integration.jl
> msgid "GNOME WWW..."
> msgstr "GNOME WWW..."

GNOMEs hemsida?


> #. ../lisp/sawfish/wm/placement/smart.jl
> msgid ""
> "Try to leave at least this many pixels between window edges in "
> "first/best-fit."
> msgstr ""
> "Försök att lämna åtminstone det här antalet pixlar mellan fönsterkanterna i "
> "lägena första/bästa-passning."

"detta antal pixlar" gillar jag bättre.


> #. ../lisp/sawfish/wm/placement/stagger.jl
> msgid "Distance between successive placements in `stagger' placement mode."
> msgstr "Avstånd mellan successiva placeringar i `stagger' placeringsläge."

Är inte "stagger" översatt? Hursomhelst, jag tycker vi ska använda
riktiga citattecken, och det blir kanske bättre med "i placeringsläget
\"stagger\"."


> #. ../lisp/sawfish/wm/state/gnome.jl
> msgid "In GNOME _task list"
> msgstr "I GNOME:s fönsterlista"

Kortkommando i översättningen?


> #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> msgid "Windows uniconify to the current workspace."
> msgstr "Fönster återställs  på det aktuella skrivbordet."

Ett blanksteg för mycket.


> #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> msgid "_Sticky"
> msgstr "_Fastsatt"

Vad kom vi överens om när det gällde "sticky"? Jag kommer inte ihåg.


> #. ../lisp/sawfish/wm/state/maximize.jl
> msgid "Let unmanaged windows be overlapped when filling windows."
> msgstr "Låt ignorerade fönster täckas över när fönster \"fylls\"."

Varför är fylls inom citattecken?


> msgid "Don't cover `avoided' windows when maximizing."
> msgstr "Täck inte över \"avoided\" fönster vid maximering."

Finns det ingen översättning för "avoided" i detta sammanhang?


> #. ../lisp/sawfish/wm/state/maximize.jl
> msgid "Lock position and size while windows are maximized."
> msgstr "Lås fönstergeometri medan fönstret är maximerat."

"... när fönster är maximerade."


> #. ../lisp/sawfish/wm/util/gtkrc.jl
> msgid "Reload the gtkrc settings."
> msgstr "Ladda om gtkrc-inställningarna."

"Läs om"?


> #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> msgid "novice"
> msgstr "nybörjare"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> msgid "intermediate"
> msgstr "mellan"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> msgid "expert"
> msgstr "expert"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> msgid "Show options suitable for \\w users."
> msgstr "Visa inställningar som är lämpade för \\w användare."

Om \\w här blir en användartyp ska det kanske vara bindestreck.
"\\w-användare". Fast det blir inte bra ändå. Man ska inte plocka in ord
så här. Buggrapport kanske?


> #. ../themer/themer.glade:622
> msgid "HIghlighted"
> msgstr "Upplyst"

Buggrapport? =)


> #. ../themer/themer.glade:1266
> msgid "Map: "
> msgstr "Map: "

Vilket sammanhang? "Karta" eller "bindning" är kanske bättre.


> #. ../themer/themer.glade:1512
> msgid "Sawfish Themer Preview"
> msgstr "Sawfish Temabyggare förhandsgranskning"

Ick!!!

En omskrivning som "Förhandsgranskning av Nautilus temabyggare" blir
kanske bättre.


> #. ../themer/themer.glade:91
> msgid "_Open Theme.."
> msgstr "Öppna tema..."

Ingen snabbtangent? _Ö kanske?


> #. ../themer/themer.glade:190
> msgid "_Preferences..."
> msgstr "Inställningar..."

Snabbtangent?


> #. ../themer/themer.glade:143
> msgid "_Preview"
> msgstr "Förhandsgranskning"

Snabbtangent? Och "Förhandsgranska" är kanske lämpligare här.


> #. ../themer/themer.glade:250
> msgid "_Themes"
> msgstr "_Tema"

"_Teman"

> 
> #~ msgid "Call the command NAME; optionally with the prefix argument PFX-ARG."
> #~ msgstr "Anropa kommandot NAME; eventuellt med prefixargumentet PFX-ARG."
[...]
[...]
[...]

Ujuj... halva filen är ju föråldrade meddelanden. De ska kanske städas
bort?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.