Re: please -> var vänlig

From: Veronica Loell (info_at_nakawe.se)
Date: 2001-03-09 15:35:34

Hovlighet i svenskan finns ju i ratt stor utstrackning, men mestadels genom anvandandet
av tack, kanns som en bra ide att inte oversatta please eftersom det generellt inte anvands
i svenskt sprakbruk. Ifall datorn ska saga "tack" sa maste jag nog saga NEJ. som norpan
sa, tror inte att nagon forvantar sig att datorn skall vara hovlig i overdrift.

En personlig notering ar att en del tycker att man skall forsoka likna en dators "sprak" med
manskligt sprak, maste saga att jag tycker det ar en battre ide att datorn kommunicerar som
en dator, vilket skulle innebara pa det satt som ger basta mojliga resultat ifran anvandaren.

Veronica

2001-03-09 16:00:52, Martin Norbdck <d95mback@dtek.chalmers.se> skrev:

>Vversdttningen av "please ..." till "var vdnlig [och] ..." har ju
>diskuterats fvrut pe den hdr listan.
>
>Nu har tre av dem som har hand om de svenska vversdttningarna av Gnome
>(jag, anderca och rhult) kommit fram till att det dr jdttefenigt att
>skriva "var vdnlig" pe svenska. Jag tror att menthos heller med ockse.
>
>Anledningen dr dels att man inte dr standardmdssigt hvvlig pe svenska,
>och dels att datorn inte ska vara hvvlig. Datorn ska sdga pe ett se
>exakt sdtt som mvjligt vad som behvver gvras.
>
>Jag tror inte att negon kdnner sig ohvvligt behandlad om datorn sdger
>"Kontrollera att filen finns." i stdllet fvr "Var vdnlig och kontrollera
>att filen finns.".
>
>Snarare tror jag det omvdnda, att menga reagerar negativt ndr datorn dr
>hvvlig utan anledning, och blir lite irriterad.
>
>Med anledning av detta se har vi bestdmt att helt enkelt inte vversdtta
>"please ..." med nenting.
>
>Hdlsningar norpan
>
>-- 
>[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
>    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
>SIGBORE: Signature boring error, core dumped
>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.