please -> var vänlig

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-03-09 15:00:52

Översättningen av "please ..." till "var vänlig [och] ..." har ju
diskuterats förut på den här listan.

Nu har tre av dem som har hand om de svenska översättningarna av Gnome
(jag, anderca och rhult) kommit fram till att det är jättefånigt att
skriva "var vänlig" på svenska. Jag tror att menthos håller med också.

Anledningen är dels att man inte är standardmässigt hövlig på svenska,
och dels att datorn inte ska vara hövlig. Datorn ska säga på ett så
exakt sätt som möjligt vad som behöver göras.

Jag tror inte att någon känner sig ohövligt behandlad om datorn säger
"Kontrollera att filen finns." i stället för "Var vänlig och kontrollera
att filen finns.".

Snarare tror jag det omvända, att många reagerar negativt när datorn är
hövlig utan anledning, och blir lite irriterad.

Med anledning av detta så har vi bestämt att helt enkelt inte översätta
"please ..." med nånting.

Hälsningar norpan

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.