Re: font renderer

From: Magnus Jonsson (bigfoot_at_acc.umu.se)
Date: 2001-01-08 16:35:41

On 08 January, 2001 - Göran Uddeborg sent me these 0.8K bytes:

> "The FreeType engine is a free and portable TrueType font rendering\n"
> "engine, developed to provide TrueType support for a variety of\n"
> "platforms and environments. FreeType is a library which can open and\n"
> "manages font files as well as efficiently load, hint and render\n"
> "individual glyphs. FreeType is not a font server or a complete\n"
> "text-rendering library."
> 
> Mitt första försök blev så här.  Kommentarer?
> 
> "FreeType-motorn är en fri och portabel TrueType typsnittsritarmotor,\n"
> "utvecklad för att erbjuda TrueType-stöd på skilda plattformar och\n"
> "miljöer.  FreeType är ett bibliotek som kan öppna och hantera\n"
> "typsnittsfiler samt öppna och rita enskilda tecken.  FreeType är inte\n"
> "en typsnittsserver eller ett fullständigt textvisarbibliotek."

"skilda" låter som att du måste köra den på flera platformar.

Kommer inte på något bättre än "flertalet" just nu. Känner mig dock
lite mosig i huvudet.

/Fot

-- 
Magnus Jonsson <bigfoot@acc.umu.se>, Sysadmin @ acc,hpc2n
Student at the Department of Computing Science, Umeå University
Our greatest battles are that with our own minds

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.