Re: font renderer

From: Mikael Hallendal (micke_at_hallendal.net)
Date: 2001-01-08 17:02:14

On 08 Jan 2001 16:35:41 +0100, Magnus Jonsson wrote:
> On 08 January, 2001 - Göran Uddeborg sent me these 0.8K bytes:
> 
> > "FreeType-motorn är en fri och portabel TrueType typsnittsritarmotor,\n"
> > "utvecklad för att erbjuda TrueType-stöd på skilda plattformar och\n"
> > "miljöer.  FreeType är ett bibliotek som kan öppna och hantera\n"
> > "typsnittsfiler samt öppna och rita enskilda tecken.  FreeType är inte\n"
> > "en typsnittsserver eller ett fullständigt textvisarbibliotek."
> 
> "skilda" låter som att du måste köra den på flera platformar.
> 
> Kommer inte på något bättre än "flertalet" just nu. Känner mig dock
> lite mosig i huvudet.


kanske:
... erbjuda TrueType-stöd för åtskilliga plattformar ... 

// Micke


-- 
+------------------------------------------
| email    : micke@hallendal.net
| sms      : micke.mobil@hallendal.net
| homepage : http://micke.hallendal.net/
| PGP-key  : micke.hallendal.net/mikhal.gpg
+------------------------------------------------------
| "Light travels faster than sound.  That's why some 
|  people appear bright until you hear them speak"
+------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.