Re: font renderer

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-08 17:10:23

> "skilda" låter som att du måste köra den på flera platformar.

Tycker du det?  Ok, jag formulerar om det på något sätt.

> Kommer inte på något bättre än "flertalet" just nu. Känner mig dock
> lite mosig i huvudet.

"Olika", duger det?  Eller låter det också fel?  "Många" kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.